Tin tức mới cập nhật

KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC “ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRỌNG NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG”

Seminar đươc trình bày bời TS. Dương Văn Hào, Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ Địa chất dã diễn ra từ 9h00 đến 11h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019 tại phòng 604-T5, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. TS. Dương Văn Hào đã có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong và ngoài nước về ứng dụng của các đồng vị phóng xạ trong nghiên...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Khoa học Công nghệ

KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT “TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC HƯỚNG ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHAI THÁC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ Ở VIỆT NAM”

KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT “TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC HƯỚNG ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHAI THÁC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ Ở VIỆT NAM”

Seminar đươc trình bày bời PGS.TS. Nguyễn Văn Đản, nguyên Liên đoàn...
Đọc Thêm

Xem thêm
Kết quả Seminar khoa học “Ứng dụng của phương pháp định tuổi U-Th trong trầm tích carbonat”

Kết quả Seminar khoa học “Ứng dụng của phương pháp định tuổi U-Th trong trầm tích carbonat”

  Seminar đươc trình bày bởi GS Chuan-Chou Shen, Khoa các Khoa học...
Đọc Thêm

Xem thêm
Seminar khoa học “ Triển vọng phát triển ngành địa chất dầu khí Việt Nam, định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2020-2025”

Seminar khoa học “ Triển vọng phát triển ngành địa chất dầu khí Việt Nam, định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2020-2025”

Buổi seminar được trình bày bởi PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín – Chủ...
Đọc Thêm

Xem thêm