[Infographic] Chương trình học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản

Năm học 2022-2023, ĐHQGHN triển khai thí điểm chương trình học bổng đối với 18 ngành khoa học cơ bản của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tin Liên Quan