Tin tức mới cập nhật

Công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I năm học 2020-2021 – Trường ĐHKHTN

Một số công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I đối với sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021:   1_Hướng dẫn tổ chức kỳ thi HKI_20-21   2_Trách nhiệm của sinh viên,…   3_Trách nhiệm của CBCT,…   4_QD ra đề thi, chấm thi,…   5_QD về việc nhân đề thi,…   6_Mẫu đề thi,…   7_Mẫu...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Quy chế, Biểu mẫu

QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH NĂM HỌC: Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019   QUY...
Đọc Thêm

Xem thêm