PGS. TS. NGUYỄN NGỌC KHÔI

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi

Hướng nghiên cứu: Ngọc học, Khoáng sản và Khoáng chất công nghiệp

Thời gian công tác tại Khoa: 1976 – 1996; Từ 2002 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học và Công nghệ Địa chất, P.614, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: khoinn@edu.vnu.vn; nguyen.khoinn@gmail.com

Điện thoại: 0912532829

Thay Khoi

Công trình tiêu biểu

        Hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi từ năm 1990 đến nay là Ngọc học và đá quý ruby, saphir Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của tác giả cùng các đồng nghiệp trong và ngoài nước đã xác lập được 3 kiểu mỏ ruby, saphir chính ở Việt Nam với các đặc tính đặc trưng là:

 • Kiểu mỏ trong đá hoa (Marble-hosted deposit type) với các mỏ điển hình là Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ An).
 • Kiểu mỏ trong đá gneiss (Gneiss-hosted deposit type) trong đó tiêu biểu là các mỏ Tân Hương, Trúc Lâu (Yên Bái) và Phước Hiệp (Quảng Nam).
 • Kiểu mỏ liên quan với đá basalt (Basalt-related deposit type) gặp rất nhiều ở khu vực Tây Nguyên (Đak Tôn, Krong Năng, Ma Lâm, Đá Bàn,…).

        PGS cũng là một trong những tác giả đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý nhiệt nâng cấp chất lượng đá quý ruby, saphir và một số loại đá quý khác của Việt Nam với các công trình điển hình là:

        Hiện nay PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi đồng thời là Giám đốc Viện ngọc học và Trang sức DOJI (trực thuộc Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI – doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực vàng bạc đá quý. PGS cũng là trưởng Ban kỹ thuật xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia về vàng bạc đá quý TC174: Đồ trang sức (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Khảo sát mỏ đá quý Lục Yên (2010)

 

Hướng dẫn thực hành giám định đá quý

 

Đào tạo Ngọc học

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

 • Nguyễn Ngọc Khôi. Phân loại chất lượng đá quý. Trong tuyển tập “Địa chất tài nguyên”, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 1996.
 • Nguyễn Ngọc Khôi và nnk. Đá quý Việt Nam và đá quý thế giới. NXB Văn hóa – Thông tin, 2003.
 • Hoàng Sao, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi. Đá quý ruby, saphir và phương pháp xác định. Viện thông tin lưu trữ địa chất, 2003.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng của kiểu mỏ ruby, saphia trong đá hoa của Việt Nam – Cơ sở để tiến tới mô hình hoá kiểu mỏ này. TC Các khoa học về Trái Đất, 2004.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu). TC Các khoa học về Trái Đất, 2005.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Các phương pháp giám định đá quý. NXB Giáo dục, 2006.
 • Nguyen Ngoc Khoi, Nguy Tuyet Nhung, Phan Van Quynh. Characteristics of corundums from Phuoc Hiep occurrence (Quang Nam Province). Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, No 23, 2007.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Đặc điểm chất lượng ruby, saphir từ các kiểu mỏ chính của Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái Đất. T.32 (2): 137-150, 2010.
 • Nguyen Ngoc Khoi, Chakkaphan Sutthirat, Duong Anh Tuan, Nguyen Van Nam. Nguyen Thi Minh Thuyet and Nguy Tuyet Nhung. Ruby and Sapphire from The Tan Huong-Truc Lau Area, Yen Bai Province, Northern Vietnam. GEMS & GEMOLOGY, Vol. 47, No. 3, pp. 182–195, 2011. http://dx.doi.org/10.5741/GEMS.47.3.182
 • Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Nguyễn Văn Nam, Lê Thị Thảo, Dương Anh Tuấn. Một số thuộc tính đặc trưng của kiểu mỏ corindon trong đá gneis ở Việt Nam (khu vực Tân Hương-Trúc Lâu). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S (2014) 51-59.
 • Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Văn Nam, Christoph A. Hauzenberger, Chakkaphan Sutthirat, Dương Anh Tuấn. Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016) 33-45.
 • Nguyen Ngoc Khoi, Christoph A. Hauzenberger, Duong Anh Tuan, Tobias Hager, Nguyen Van Nam, Nguyen Thuy Duong. Mineralogy and petrology of gneiss hosted corundum deposits from the Day Nui Con Voi metamorphic range, Ailao Shan–Red River Shear Zone (North Vietnam). Journal of Mineralogy and Geochemistry, 193/2 (2016), 161-181.
 • Nguyen Ngoc Khoi, Christoph A. Hauzenberger, Chakkaphan Sutthirat, Duong Anh Tuan, Tobias Häger, and Nguyen Van Nam. Corundum with spinel corona from the Tan Huong-Truc Lau area in Northern Vietnam. Gems & Gemology 54(4), 404–417, 2018, http://dx.doi.org/10.5741/GEMS.54.4.404.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Kết quả bước đầu xử lý nâng cấp chất lượng ruby, saphia Việt Nam. Trong tuyển tập “Địa chất tài nguyên”, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 1996.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Nghiên cứu bản chất mầu của ruby, saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt. TC Các khoa học về Trái Đất, 2004.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Kết quả bước đầu nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt zircon Việt Nam. TC Các khoa học về Trái Đất. No 1, T.30/2008.
 • Nguyễn Ngọc Khôi. Một số kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt saphir miền Nam Việt Nam. TC Các khoa học về Trái đất. No 2 (T. 31)/ 2009: 110-11.