TS. NGUYỄN THÙY DƯƠNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Nguyễn Thùy Dương 

Hướng nghiên cứu: Cổ sinh thái, cổ khí hậu, cổ môi trường, cổ địa lý

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2006 – nay

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản lý và Phát triển tài nguyên, P.612, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: ntduong.geo@gmail.com

Điện thoại: 0916445877

DSC_7227

Công trình tiêu biểu

        Di tích của bào tử, phấn hoa trong trầm tích có thể cung cấp thông tin về điều kiện khí hậu, môi trường và các hệ sinh thái mà các loài thực vật tạo ra chúng đã từng tồn tại và phát triển. TS. Nguyễn Thùy Dương đã theo đuổi hướng nghiên cứu hóa thạch bào tử, phấn hoa ứng dụng trong khôi phục điều kiện cổ môi trường, cổ khí hậu và cổ địa lý của đồng bằng sông Hồng trong Holocene từ những năm cuối đại học cho đến nay. Bằng chứng về bào tử, phấn hoa cho thấy đã từng có sự phong phú và đa dạng của một rừng mưa nhiệt đới và sự phát triển mạnh của rừng ngập mặn trong Holocen giữa (8000-6000 năm cách ngày nay) quanh khu vực Hà Nội ngày nay. Đặc biệt, trong hệ sinh thái rừng mưa đó, có sự có mặt và phát triển mạnh của một loài thực vật rất có giá trị đối với chế tạo các thuốc chống ung thư có tên latin là Camptotheca accuminata. Loài thực vật này hiện chỉ còn phát triển tự nhiên ở Trung Quốc (miền trung và nam Trung Quốc), rải rác ở Burma và phía bắc Thái Lan. Loài cây này cũng đã được đưa vào trồng ở Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Anh.

Hình thái hạt phấn hoa của loài thực vật Camptotheca accuminata được tìm thấy với số lượng lớn trong 1 lỗ khoan tại khu vực Hà Nội vào khoảng 6500 năm trước.

Biểu đồ một số dạng bào tử, phấn hoa trong một lỗ khoan tại khu vực Hà Nội thể hiện sự phong phú của Camptotheca accuminata và một số dạng thực vật ngập mặn.

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

 • Hoang-MinhJ. KasbohmL. Nguyen-ThanhP. T. NgaL. T. LaiN. T. DuongN. D. ThanhN. T. M. ThuyetD. D. AnhR. PuschS. Knutssonand R. Ferreiro Mählmann, 2019. Use of TEM-EDX for structural formula identification of clay minerals: a case study of Di Linh bentonite, Vietnam. Journal of Applied Crystallography 52(1):133-147
 • Nguyen Thuy Duong, Pim de Klerk, Hans Joosten, 2015. Presence of Camptotheca in the Red River Delta (North Vietnam) during the Holocene Revealed by Palynological Studies. European Journal of Medicinal Plants 5 (3): 260-271.
 • Thuy-Duong Nguyen, Phuong-TaHoa, Thao Hoang-Minh, 2014. Sustainable use of geoheritage values: a case study of Ba Vi – Son Tay aspiring geopark, Hanoi, Vietnam. Proceeding of 13th International symposium on Mineral Exploration “Toward Sustainable society with natural resources – Frontiers in Earth resources technologies and environmental conservation”. p169-174.
 • Nguyễn Thùy Dương, Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thị Thu Cúc, 2014. Đánh giá vai trò của công viên địa cảnh trong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số đặc biệt, tr. 92-99.
 • Tống Duy Thanh, Tạ Hoàng Phương, Philippe Janvier, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thùy Dương, 2013. Silurian and Devonian in Vietnam—Stratigraphy and facies. Journal of Geodynamics-Elsevier. Volume 69, p. 165–185
 • Tạ Hòa Phương, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Thùy Dương, Bùi Văn Đông, 2013. Một số di sản địa chất – địa mạo vùng Ba Vì – cơ sở để xây dựng một công viên địa chất (Geopark) cho thủ đô Hà Nội. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, Số 3, Tập 35, tr. 193-203.
 • Bùi Văn Đông, Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thùy Dương, 2013. Nguồn gốc và tên gọi của tầng “cuội kết” tại khu vực đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, Số 3, Tập 35, tr.204-210.
 • Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Mạnh Linh, 2011. Kết quả phân tích bào tử, phấn hoa trong hai lỗ khoan vùng Hà Nội và mối liên hệ với Biến đổi khí hậu và hệ thực vật trong Holocen. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, Số 3, Tập 33, tr. 297-305.
 • Nguyen Thuy Duong, 2011. A proof for presence of ancient coastline in Thanh Mien area (Hai Duong province) in the Flandrian transgressive phase (Bằng chứng về đường bờ cổ thời kỳ biển tiến Flandrian ở vùng Thanh Miện (Hải Dương)). VNU Journal of Science, Vol. 27, No. 1S, p. 63-67 (Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 27,số 1S, tr. 63-67).
 • Nguyễn Thùy Dương, 2010. Sự vận chuyển và lắng đọng bào tử, phấn hoa trong vùng nhiệt đới gió mùa của Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 • Nguyen Thuy Duong, 2009. Palynological investigation from a deep core at the coastal area of the Red River Delta, Vietnam (Kết quả phân tích bào tử, phấn hoa trong một lỗ khoan sâu vùng đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam). VNU Journal of Science, Vol. 25, p.192 – 203 (Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 25, số 4, tr. 192-203.
 • Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Hoàng Trí và Nguyễn Thùy Dương, 2003. Thực vật ngập mặn với tiến hóa trầm tích và cổ khí hậu vùng đồng bằng Sông Hồng trong Holocen. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, tập 25, tr. 97-102.