TS. LƯỜNG THỊ THU HOÀI

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Lường Thị Thu Hoài

Hướng nghiên cứu:

 • Địa chất Cấu trúc và Kiến tạo
 • Địa động lực và tai biến
 • Địa chất Việt Nam
 • Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước ở Việt Nam

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2007 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Dầu khí, Phòng 610, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: hoailtt@vnu.edu.vn/hoaigeo@gmail.com

Điện thoại:

chi Hoai1

Công trình tiêu biểu

– Là đồng tác giả lần đầu tiên xác định được cấu trúc và chuyển động kiến tạo hình thành khối Kon Tum từ các đá bị biến chất cao trong Ordovic-Siluar liên quan đến quá trình khâu nối khối Việt Nam-Cam Pu Chia với khối Việt-Lào dọc theo đới khâu Tam Kỳ-Phước Sơn. Sau đó, chúng bị tái biến chất trong quá trình trồi lộ để hình thành cấu trúc dạng vòm biến chất phức tạp trong giai đoạn Permi-Trias.

Sơ đồ cấu trúc 3D khối Kon Tum

        – Nghiên cứu đặc điểm biến dạng của các đá ở các công trình thủy điện lớn của Việt Nam: thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sông Tranh 2…, tính toán khôi phục các trạng thái cổ ứng suất, ứng suất hiện đại, tách pha chuyển động kiến tạo, xác định các giai đoạn hoạt động của các đứt gãy và ứng dụng trong nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động đứt gãy với sự phát sinh động đất kích thích, trượt lở, từ đó dự báo vùng ảnh hưởng do tai biến nhằm góp phần giảm thiểu tác động của tai biến.

Mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất, phân bố đứt gãy và động đất kích thích
ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

Các đề tài khoa học công nghệ

 • Chủ trì đề tài: Nghiên cứu đặc điểm địa mạo kiến tạo đới đứt gãy Điện Biên-Lai Châu và mối quan hệ với các tai biến địa chất. Mã số TN 10-41, Trường ĐHKHTN.
 • Chủ trì đề tài: Nghiên cứu đặc điểm địa chất cấu trúc vùng Kim Bôi-Hòa Bình phục vụ giảng dạy môn Địa chất cấu tạo cho sinh viên ngành Địa kỹ thuật-Địa môi trường. Mã số TN 12-39, Trường ĐHKHTN.
 • Chủ trì đề tài: Nghiên cứu sự biến động trạng thái ứng suất kiến tạo và mối quan hệ với động đất kích thích nhằm dự báo các vùng có khả năng phát sinh động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam. Mã số: QG.18.14, ĐHQGHN.
 • Thư ký đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đề tài cấp nhà nước, mã số KHCN-TB.01C/13-18 (2013-2016). Chương trình Tây Bắc.
 • Thư ký đề tài: Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn. Đề tài cấp nhà nước, mã số KC.09.32/16-20 (2018-2020). Chương trình KC.09/16-20.

 

Các bài báo

 • Michel Faurea, Van Vuong Nguyen, Luong Thi Thu Hoai, Claude Lepvrier., 2018. Early Paleozoic or Early-Middle Triassic collision between the South China and Indochina Blocks: The controversy resolved? Structural insights from the Kon Tum massif (Central Vietnam). Journal of Asian Earth Sciences., Vo166. 162-180.
 • Nguyễn Văn Vượng, Lường Thị Thu Hoài, Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Nguyễn Thế Hùng, Vũ Thị Hương. 2018. Nghiên cứu các cách tiếp cận khác nhau trong việc phục hồi điều kiện cổ môi trường và cổ khí hậu trong quá khứ địa chất. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 34, Số3,  1-3; 1-12p.
 • Nguyễn Văn Vượng, Lường Thị Thu Hoài, 2018. Địa hóa nguyên tố chính và nguyên tố vết của các trầm tích hệ tầng Đồng Ho, Quảng Ninh và ý nghĩa của chúng trong việc xác định điều kiện cổ môi trường. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 34, Số 2, 110-120
 • Lường Thị Thu Hoài, Nguyễn Văn Vượng, Bùi Văn Đông, 2014. Đặc điểm đứt gãy và mối quan hệ với động đất kích thích khu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ, tập 30, số 2S, ĐHQGHN 2014.
 • Vu Van Tich, Luong Thi Thu Hoai, Chu Van Ngoi, Dang Van Luyen, Dinh Tien Dung, Do Trong Quoc, 2011. Forecasting landslide in Muong Lay (Dien Bien) by intergrated analysis of tectono-geomorphological and petro-structural data. Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 27, No. 1S, VNU 2011.
 • Nguyen Van Vuong, Luong Thi Thu Hoai, Bui Van Dong, Nguyen Dinh Nguyen, 2011. The influence of tectonic activities on the landslide in Bac Kan town. Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 27, No. 1S, VNU 2011.
 • Vũ Văn Tích, Chu Văn Ngợi, Lường Thị Thu Hoài, Dương Thị Toan, Phạm Khắc Hùng, 2009. Đặc điểm biến dạng đới đứt gãy hoạt động Điện Biên-Lai Châu và tiềm năng địa nhiệt vùng U Va, tây nam trũng Điện Biên. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 313 tháng 7-8/2009.