THS. NGUYỄN THÙY LINH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Hướng nghiên cứu: Quản lý tài nguyên và môi trường

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 4/2012 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Dầu khí, P.610, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: thuylinhgeo@gmail.com

Điện thoại: 0902221692

Linh1

Công trình tiêu biểu

        Tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Bên cạnh các giá trị về kinh tế, nhiều loại hình tài nguyên còn có giá trị trong điều hòa không khí, bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiên tai, tai biến (vd rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, cồn cát, san hô, cỏ biển…) Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống và phát triển kinh tế con người đã và đang ưu tiên các giá trị kinh tế do đó có nhiều loại hình tài nguyên bị khai thác chưa hợp lý, thậm chí có nguy cơ cạn kiệt. Việc khai thác quá mức các loại hình tài nguyên gây mất cân bằng sinh thái khu vực, cường hóa tai biến gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế, điều kiện sống của người dân. Do đó việc tiến hành các nghiên cứu về sử dụng bền vững tài nguyên môi trường là rất cần thiết. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, quy hoạch tài nguyên hiện nay đã trở nên phổ biến và cho thấy được hiệu quả nhất định. Phương pháp này giúp cho nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể về các loại hình tài nguyên, hiện trạng cũng như tiềm năng hay nguy cơ suy thoái trong tương lai. Trên cơ sở quy hoạch không gian các loại hình tài nguyên được định hướng khai thác sử dụng, bảo vệ, bảo tồn phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Để thực hiện được quy hoạch không gian cho một vùng yêu cầu nhiều nguồn dữ liệu thông tin cụ thể chi tiết, các lớp bản đồ đối tượng thành phần.

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

1. Các đề tài đã tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  Dự án thành phần 5 thuộc dự án “Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững” 2009 – 2012 Bộ tài nguyên và môi trường Thành viên
2 Lập bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Cửa Nhượng – Thuận An, Ninh Chữ – Hàm Tân, Vũng Tàu – Cà Mau từ 30-100m nước 2009 – 2011 Bộ tài nguyên và môi trường Thành viên
3 Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Cửa Nhượng – Thuận An, Ninh Chữ – Hàm Tân, Vũng Tàu – Cà Mau từ 30-100m nước 2009 – 2011 Bộ tài nguyên và môi trường Thành viên
4 Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng. 2010 – 2011 Đại học Quốc gia Hà Nội Thành viên
5 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế – Bình Định (0-60m nước) tỷ lệ 1/100.000  

 

 

2011-2012

 

Trung tâm Địa chất và Khoáng sản Biển

Thành viên
6 Thuyết minh bản đồ đánh giá mức dộ tổn thương tài nguyên môi trường vùng biển Hà Tĩnh – Quảng Nam từ 60 – 100 m nước tỷ lệ 1:100.000. thuộc dự án “Điều tra, đánh giá, tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường và tai biến phục vụ phát triển bền vững kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực ven bờ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận” 2012 Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo Thành viên
7 Chương trình Tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ phục vụ giảm thiểu địa tai biến ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu Từ năm 2010 -2014 Hợp tác với Nauy Thành viên
8 Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển. Từ năm

2012 – 2015

Bộ Tài nguyên môi trường Thành viên
9 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tư liệu viễn thám trong quan trắc biến động chất lượng môi trường nước hồ: lấy ví dụ Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) Từ năm 2014 – 2017 Bộ Khoa học công nghệ Thành viên

 

2. Các công trình khoa học công bố

TT

Tên công trình Năm công bố

Tên tạp chí

I Tạp chí trong nước
1 Đánh giá mức độ tổn thương do tai biến tại khu vực Cửa Đáy (huyện Kim Sơn và Nghĩa Hưng). 2014 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vol.30, No.25, 2014.
2 Vulnerability assessment of environment and natural resources in Vietnam coastal zone for sustainable use of natural resources, environment protection and adaptation to climate change (case study the Red River Delta). 2011 VNU Journal of Sciences, Earth Sciences, V. 27 (3): 161-173. (2011)
II Kỷ yếu hội thảo
1 Đánh giá tích hợp mức độ tổn thương vùng biển ven bờ Việt Nam nhằm quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững 2011 Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, trang 633-645, 2011.
2 Natural resource sustainable use for proactive response to natural disasters in the context of clamite change in Vietnam: A case study of Ban Diu and Tan Nam communes, Ha Giang province. 2014 13th International Symposium on Mineral Exploration: Toward Sustainable Society with Natural Resources – Frontiers in Earth Resources Technologies and Environmental Conservation, 22-24 September, Hanoi, 155-162
3 Modeling spatial – temporal distribution of total suspending solid concentrations in Day Estuary water using Landsat 8 Imagery. 2016 Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016, October 21–22, Hanoi, 75–79

 

4 Evaluating sentinel 2A data for monitoring environmental properties of tidal flat surface sediment: case study of the red river delta coastal zone (Northern Vietnam). 2017 Application of GIS and Remote Sensing in Geography research environmental monitoring and natural resource management. Page 73-81.

 

5 Integrating satellite imagery and geostatistics for estimating chlorophyll-a concentration in Hoàn Kiếm Lake. 2017 The 2017 international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources. Page 827-836.
6 30 years monitoring spatial – temporal dynamics of agricultural drought in the Central Highlands using LANDSAT data. 2017 The 2017 international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources. Page 827-836.