Thông tin tuyển sinh ĐH chính quy 2019

Năm 2019, ĐHQGHN tuyển 9.845 chỉ tiêu vào 120 chương trình đào tạo thuộc 10 đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tin Liên Quan