[Scholarship] Học bổng Quỹ văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, năm học 2019 – 2020

Học bổng này do Quỹ Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Hàn Quốc cấp dành cho các bạn sinh viên đáp ứng các điều kiện sau:

– Sinh viên năm thứ nhất

– Có kết quả học tập học kỳ 1 năm học gần nhất đạt từ 2,80 trở lên đối với thang điểm 4,0 và 7,0 đối với thang điểm 10 (nếu chưa có điểm học kỳ 1  thì lấy điểm thi đầu vào đại học). Nếu sinh viên bị dưới điểm chuẩn 2 lần sẽ bị loại. Sinh viên không nộp bảng điểm, hoặc du học ngắn hạn, bảo lưu… quá 2 kỳ đến kỳ thứ 3, sinh viên nợ môn quá 2 lần cũng sẽ bị xét loại.

– Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc gia đình chính sách.

Học bổng được cấp dựa trên sự xét duyệt và đề cử của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

* Số lượng học bổng: 20 suất

Giá trị: 700 USD/ 7 kỳ học/ 1 SV

* Hồ sơ nộp gồm có:

– Lý lịch sinh viên, có dán ảnh đóng dấu giáp lai của Nhà trường (theo mẫu của Quỹ học bổng)

– Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng)

– Bảng điểm của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo

– Tài khoản ngân hàng do sinh viên làm chủ tài khoản

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

– Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

* Thời hạn nộp hồ sơ: Trường Đại học KHTN sẽ phải nộp danh sách đề cử các sinh viên nhận học bổng lên ĐHQGHN trước ngày 17/9/2019. Vì vậy các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác Chính trị Sinh viên của Trường ĐHKHTN để hỏi cụ thể vềthông tin và thủ tục trước thời gian nêu trên.

 

Tin Liên Quan