Tin tức mới cập nhật

Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học

Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung và của Khoa Địa chất nói riêng là một phần của hệ thống hoàn chỉnh liên thông từ bậc đại học đến tiến sỹ, trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có vị trí ngang tầm và hội nhập được các trường đại học có uy tín trên thế giới.Đào tạo Sau đại học của Khoa Địa chất,...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Sau đại học