Tin tức mới cập nhật

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐHQGHN – NCS. Nguyễn Thị Huyền Trang – Cán bộ Khoa Địa chất

Sáng ngày 30/06/2021, tại Phòng 418 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Huyền Trang. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang là Nghiên cứu sinh khóa 2016-2019, theo hình thức đào tạo tập trung của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội Sau một thời gian học tập, NCS Nguyễn...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Sau đại học

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Thị Dung – Khoa Địa chất

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Thị Dung – Khoa Địa chất

Sáng ngày 6/11/2019, tại Phòng 604 nhà T5, Trường Đại học Khoa học...
Đọc Thêm

Xem thêm
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Tuyển sinh 1. Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ 1.1      Môn...
Đọc Thêm

Xem thêm
DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 2011 – 2013 Mã Sinh viên Ngành Tên...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm