Tin tức mới cập nhật

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Trần Thị Dung – Khoa Địa chất

Sáng ngày 6/11/2019, tại Phòng 604 nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Dung.  Chị Trần Thị Dung là Nghiên cứu sinh khóa 2015-2018, theo hình thức đào tạo tập trung của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội Sau một thời gian học tập, NCS Trần Thị Dung đã hoàn...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Sau đại học

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Tuyển sinh 1. Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ 1.1      Môn...
Đọc Thêm

Xem thêm
DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 2011 – 2013 Mã Sinh viên Ngành Tên...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
Quy chế, biểu mẫu đào tạo sau đại học

Quy chế, biểu mẫu đào tạo sau đại học

I. Thạc sĩ: Quy trình tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ : Các...
Đọc Thêm

Xem thêm