Tin tức mới cập nhật

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Tuyển sinh 1. Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ 1.1      Môn thi tuyển sinh: Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực/Toán cao cấp 2 Môn thi Cơ sở: Địa chất đại cương Môn Ngoại ngữ: một trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. 1.2.      Đối tượng tuyển sinh (Yêu cầu đối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Sau đại học

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 2011 – 2013 Mã Sinh viên Ngành Tên...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
Quy chế, biểu mẫu đào tạo sau đại học

Quy chế, biểu mẫu đào tạo sau đại học

I. Thạc sĩ: Quy trình tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ : Các...
Đọc Thêm

Xem thêm
Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học

Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học

Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên...
Đọc Thêm

Xem thêm