Tin tức mới cập nhật

13
Mar
2019
Đọc thêm

Lưu trữ

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA ĐỊA CHẤT

50 năm truyền thống Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Khoa Địa...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KỸ THUẬT...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

A. Giới thiệu Đào tạo Cử nhân địa chất những kiến thức cơ...
Đọc Thêm

Xem thêm