Tin tức mới cập nhật

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA ĐỊA CHẤT NĂM 2023

Ngày 18/04/2023, sau hơn 3 tháng phát động, Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Địa chất năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với 30 báo cáo tham dự về các lĩnh vực đang đào tạo của Khoa: Địa chất, quản lý tài nguyên thiên nhiên, công nghệ quan trắc và giám sát TNMT. HNKHSV Khoa Địa chất 2023 đã nhận được sự tham gia của nhiệt tình các bạn sinh viên trong...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Khoa học Công nghệ

KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC “ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRỌNG NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG”

KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC “ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRỌNG NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG”

Seminar đươc trình bày bời TS. Dương Văn Hào, Bộ môn Địa vật lý,...
Đọc Thêm

Xem thêm
KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT “TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC HƯỚNG ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHAI THÁC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ Ở VIỆT NAM”

KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT “TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC HƯỚNG ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHAI THÁC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ Ở VIỆT NAM”

Seminar đươc trình bày bời PGS.TS. Nguyễn Văn Đản, nguyên Liên đoàn...
Đọc Thêm

Xem thêm
Kết quả Seminar khoa học “Ứng dụng của phương pháp định tuổi U-Th trong trầm tích carbonat”

Kết quả Seminar khoa học “Ứng dụng của phương pháp định tuổi U-Th trong trầm tích carbonat”

  Seminar đươc trình bày bởi GS Chuan-Chou Shen, Khoa các Khoa học...
Đọc Thêm

Xem thêm
Seminar khoa học “ Triển vọng phát triển ngành địa chất dầu khí Việt Nam, định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2020-2025”

Seminar khoa học “ Triển vọng phát triển ngành địa chất dầu khí Việt Nam, định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2020-2025”

Buổi seminar được trình bày bởi PGS. TS. Nguyễn Trọng Tín – Chủ...
Đọc Thêm

Xem thêm