Thứ ba, 30.06.2015 GMT+7

Đào tạo trình độ Tiến Sĩ chuyên ngành Địa Chất Học

Đào tạo những nhà nghiên cứu, các chuyên gia có trình độ lí luận, tư duy đổi mới và năng lực thực tiễn trong nghiên cứu, có kiến thức chuyên sâu và hệ phương pháp nghiên cứu hiện đại thuộc lĩnh vực Địa chất học, đáp ứng các nhu cầu xã hội.

Xem chi tiết file đính kèm.

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=67&t=dao-tao-trinh-do-tien-si-chuyen-nganh-dia-chat-hoc
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn