Thứ hai, 29.06.2015 GMT+7

Thống kê hội nghị, hội thảo từ năm 2006 đến 2013

Danh sách các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học từ năm 2006 đến năm 2013 (Xem chi tiết file đính kèm)

(Xem chi tiết file đính kèm)

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=55&t=thong-ke-hoi-nghi-hoi-thao-tu-nam-2006-den-2013
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn