Thứ hai, 29.06.2015 GMT+7

Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên

Trang bị thêm các kỹ năng giúp sinh viên phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế, đáp ứng nhanh nhu cầu cao của của xã hội.

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=53&t=boi-duong-ky-nang-mem-cho-sinh-vien
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn