Thứ hai, 29.06.2015 GMT+7

Hướng dẫn phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học (PPDH) là hệthống những cách thức hoạt động (bao gồm các hành động và thao tác) của giảng viên và sinh viên nhằm thực hiện tốt mục đích và nhiệm vụ dạy học xác định. PPDH bao gồm phương pháp giảng dạy (gọi tắt là phương pháp dạy) và phương pháp học tập (gọi tắt là phương pháp học).
  
Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=50&t=huong-dan-phuong-phap-day-hoc
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn