Thứ hai, 29.06.2015 GMT+7

Cơ cấu tổ chức Khoa Địa Chất


 

Danh sách đội ngũ hỗ trợ đào tạo đại học khoa Địa Chất (supporting staffs)

 

TT.

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ/Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Thùy Dương  (A)

TS

Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách đào tạo

 0916445877

 ntduong.geo@gmail.com

2

 Nguyễn Thùy Dương (B)

TS

Cố vấn học tập ngành Địa chất

 0912109555

 vhtduong@gmail.com

3

 Nguyễn Thị Hoàng Hà

TS

Cố vấn học tập ngành QL Tài nguyên

 01689277322

 hoangha_nh06@yahoo.com

4

 Nguyễn Thị Thu Hà

TS

Cố vấn học tập ngành Kỹ thuật Địa chất

 01222275688

 thuhageo@gmail.com

5

 Nguyễn Văn Hướng

TS

Trợ lý Công tác SV, GVCN K58QTĐC

 0973272608

 huongtectonics@yahoo.com

6

 Hoàng T. Phương Thảo

Th.S

Trợ lý đào tạo – Văn phòng Khoa

 0985231133

 phuongthao_hoang@yahoo.com

7

 Nguyễn T. Huyền Trang

Th.S

QL Thư viện - Bảo tàng;CN K59QTĐC

 0987878409

 nguyentrang181@gmail.com

8

 Nguyễn Tài Tuệ

TS

GV chủ nhiệm K60 Quốc tế ĐC

 01648738650

 tuenguyentai@gmail.com

9

 Dương Thị Toan

TS

GV chủ nhiệm K60 Kỹ thuật ĐC

 0934543261

 duongtoan109@gmail.com

10

 Phạm Nguyễn Hà Vũ

CN

GV chủ nhiệm K60 QLTN&MT

 0942587038

 havupn@gmail.com

11

 Nguyễn Thùy Linh

Th.S

GV chủ nhiệm K59 Kỹ thuật ĐC

 0988873902

 thuylinhgeo@gmail.com

12

 Nguyễn Thị Hồng

Th.S

GV chủ nhiệm K59 QLTN&MT

 0904026074

 nguyenthihong.hus@gmail.com

13

 Lường Thị Thu Hoài

CN

GV chủ nhiệm K57 Quốc tế ĐC

 0977803195

 hoaigeo@gmail.com

14

 Nguyễn Thị Thu Cúc

TS

GV chủ nhiệm K58 QLTN&MT

 0904277814

 thaison.thucuc@gmail.com

15

 Nguyễn  Ngọc Trực

TS

GV chủ nhiệm K58 Kỹ thuật ĐC

 0904964168

 trucgvs@gmail.com

16

 Trần Thị Thanh Nhàn

TS

GV chủ nhiệm K57 Kỹ thuật ĐC

 0904435968

 nhanlu79@yahoo.com

17

 Nguyễn T. Minh Thuyết

TS

GV chủ nhiệm K57 QLTN&MT

 0983760917

 nguyen.thuyet@gmail.com

 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=47&t=co-cau-to-chuc-khoa-dia-chat
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn