Thứ năm, 04.05.2017 GMT+7

Các Quy định và Biểu mẫu liên quan đến KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Các quy định và biểu mẫu liên quan đến thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp Đại học tại Khoa Địa chất được cung cấp tại đây.
Các quy định và biểu mẫu liên quan đến thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp Đại học tại Khoa Địa chất được cung cấp tại đây. Các biểu mẫu bao gồm bản tiếng Anh và tiếng Việt.
Chi tiết xem file đính kèm.
Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=285&t=cac-quy-dinh-va-bieu-mau-lien-quan-den-khoa-luan-tot-nghiep
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn