Thứ tư, 15.03.2017 GMT+7

Mẫu đơn xin giấy giới thiệu thực tập

Các bạn sinh viên hãy sử dụng "Mẫu đơn xin giấy giới thiệu thực tập" này để xin giấy giới thiệu đến các cơ quan, địa phương thực tập và xin số liệu nhé!

Các bạn sinh viên hãy sử dụng "Mẫu đơn xin giấy giới thiệu thực tập" này để xin giấy giới thiệu đến các cơ quan, địa phương thực tập và xin số liệu nhé.

Chúc thành công!

Chi tiết xem file đính kèm.

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=284&t=mau-don-xin-giay-gioi-thieu-thuc-tap
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn