Thứ năm, 30.06.2016 GMT+7

HƯỚNG ĐỀ TÀI CHO SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017


Khoa Địa Chất cung cấp bảng tổng hợp tóm tắt hướng đang nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa nhằm giúp sinh viên định hướng và lựa chọn hướng nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp phù hợp. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=280&t=huong-de-tai-cho-sinh-vien-lam-khoa-luan-tot-nghiep-va-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-hoc-2016-2017
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn