Thứ sáu, 14.08.2015 GMT+7

Lường Thị Thu Hoài


CN.
Lường
Thị Thu
Hoài

Email: hoailtt@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng: 0435587060

Chức danh/Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị: Khoa Địa chất

 

ẨnQuá trình đào tạo
1. Đại học: Tốt nghiệp năm 2004 tại Việt Nam
ẨnCông tác đào tạo
Các môn học giảng dạy: 
1. Địa chất cấu tạo và VBĐ ĐC (3 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Nước sạch đô thị và nông thôn (3 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
ẨnNghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu: 
- Địa kiến tạo
Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=149&t=luong-thi-thu-hoai
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn