Thứ tư, 15.07.2015 GMT+7

Văn phòng khoa


Bộ phân văn phòng khoa Địa chất thực hiện các công việc hành chính của Khoa. Hiện tại văn phòng gồm ba cán bộ phụ trách:
 

1. ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

2. CN. Vũ Thị Tuyết

3. KS. Nguyễn Minh Sơn

 
 
 
 
 
Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=138&t=van-phong-khoa
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn