Nguyễn Thùy Dương
9 10 331

Nguyễn Thùy Dương

Thông tin chung

TS.Nguyễn Thùy Dương

Email:  ntduong.geo@gmail.com

Số điện thoại văn phòng: 043.5587062

Chức danh/Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa

Đơn vị: Khoa Địa chất

                                    
ẨnQuá trình đào tạo
1. Đại học: Tốt nghiệp năm 2001 tại Việt Nam
2. Tiến sĩ: Tốt nghiệp năm 2006 tại Đức
ẨnCông tác đào tạo
Các môn học giảng dạy: 
1. Cổ sinh vật học đại cương (3 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam (3 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3. Cơ sở lý luận phát triển bền vững (3 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
4. Phát triển bền vững (2 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Kinh tế
5. Khoa học Trái đất (2 tín chỉ) cho bậc Cử nhân, kỹ sư tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
ẨnNghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu: 
Tài liệu đính kèm: file 98424g81.doc (14.07.2015 04:41)
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      14
Hôm nay :      57
Hôm qua :      118
Tổng:      319208