Danh sách giáo trình và tài liệu tham khảo
9 10 690

Danh sách giáo trình và tài liệu tham khảo

Danh sách giáo trình và các tài liệu tham khảo cho sinh viên khoa Địa Chất

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO SINH VIÊN

KHOA ĐỊA CHẤT

 

TT

GIÁO TRÌNH

SỐ LƯỢNG

1.       

Physical geology

19

2.       

Geology 101

19

3.       

Bài tập vật lý đại cương

40

4.       

Bản đồ địa hình

50

5.       

Các mỏ khoáng

150

6.       

Các phương pháp xác định tuổi đồng vị phóng xạ

25

7.       

Các phương pháp toán trong địa chất

50

8.       

Cơ học đất

8

9.       

Cổ sinh vật học

100

10. 

Cơ sở viễn thám

50

11. 

Đánh giá tác động môi trường

11

12. 

Đất xây dựng

6

13. 

Địa chất biển

20

14. 

Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ

7

15. 

Địa chất cho kỹ sư xây dựng

3

16. 

Địa chất cơ sở

10

17. 

Địa chất công trình

15

18. 

Địa chất khoáng sản (photo)

5

19. 

Địa hoá học

100

20. 

Địa kiến tạo đại cương

70

21. 

Địa mạo đại cương

10

22. 

Địa sử

10

23. 

Động lực nước dưới đất

8

24. 

Địa động lực và tai biến địa chất

10

25. 

Giải tích toán học

10

26. 

Giáo trình hướng dẫn tt ngoài trời về ô nhiễm CN và đánh giá tác động MT

30

27. 

Hệ thông địa lý

20

28. 

Hoá phân tích

45

29. 

Khoáng vật học

80

30. 

Kỹ thuật nền móng

3

31. 

Nghiên cứu tính chất cơ lí của đất trong PTN

15

32. 

Quang học tinh thể

15

33. 

Tai biến môi trường

50

34. 

Tài nguyên khí hậu

8

35. 

Tài nguyên khoáng sản

50

36. 

Thạc học các đá biến chất

100

37. 

Thạch học magma

100

38. 

Thực tập tinh thể học và hóa học tinh thể

50

39. 

Địa chất thủy văn ứng dụng

25

40. 

Thủy văn đại cương

67

41. 

Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản

100

42. 

Tinh thể học đại cương

12

43. 

Tính toán thủy văn

46

44. 

Toán ứng dụng trong địa chất

45

45. 

Trầm tích học

100

 

 

 

 

 

TT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

SỐ LƯỢNG

46. 

Principles of Environmental Engineering and Science

4

47. 

Environmental Geology - Knodel

9

48. 

Geology - Willian C Putnam

5

49. 

Geology - Richard John

4

50. 

Origin and Evolution of Earth

5

51. 

Our Geologic Environment

5

52. 

 Karst Hydrogeology

4

53. 

Modern physical geology

1

54. 

Communication network a fist course

1

55. 

Introduction to Environmental Engineering

1

56. 

Statistics and probability in modern life

1

57. 

Confrence on Earthquake Engineering

7

58. 

Geochimie

1

59. 

Macroeconomic

1

60. 

Stereochemistry of Coordination compounds

1

61. 

Method in cell Biology

1

62. 

An introduction to the Biology of Marine life

1

63. 

Earth portrait of this planet

5

64. 

Interpreting the Earth

1

65. 

Elements of Geochemistry

3

66. 

Groundwater discharge in the coastal zone

1

67. 

Equilbrium themody namis in petrology

1

68. 

Inclastic deformation of metal

1

69. 

Digital communication receivers

1

70. 

Catalytic chemistry

1

71. 

Statistics digital signal processing and modeling

1

72. 

Application of Mass spectrometry to organic strereochemistry

1

73. 

Basic gas choromationgaphy

1

74. 

Restoration ecology and sustainable development

2

75. 

Acourse indigial processing

1

76. 

Structures of permanent magnets

1

77. 

Reservoir and production geochemistry

3

78. 

Ecoregions

2

79. 

Earth systems analysis

1

80. 

Advance Molucular Biology

1

81. 

Moder inorganic chemistry

1

82. 

National park and protected areas

1

83. 

Principles of meterials science and enginneering

1

84. 

Staticscal methods for enviromental and Agricultural sicences

2

85. 

Solid - state spectroscopy

2

86. 

Environmental seminar

3

87. 

Origin and evolution of the Earth

4

88. 

Gas chromatographic environmental analysic

2

89. 

Analytical chemistry

1

90. 

Fluorescience Microscopy

1

91. 

The proceeding of the second symposium on geoenvironment (Q2)

1

92. 

The proceeding of the second symposium on geoenvironment (Q3)

1

93. 

The proceeding of the second symposium on geoenvironment (Q4)

1

94. 

The proceeding of the second symposium on geoenvironment (Q5)

1

95. 

Methods for asseements of soil degradation

2

96. 

People and the Earth

2

97. 

Basic petroleum geology

1

98. 

Application of mineral resourses for presservation to the Environments

1

99. 

Behavior and ecology of life

1

100. 

Management and the matural Environment

3

101. 

Continental water marketing

1

102. 

A course in Mathematical statistics

1

103. 

Age dermination of young rocks and artifacts

1

104. 

Environmental site accessment

3

105. 

Molucular chemistry of the transition elements

1

106. 

Energy technology and the environment (Vol 1)

1

107. 

Energy technology and the environment (Vol 2)

1

108. 

Energy technology and the environment (Vol 3)

1

109. 

Energy technology and the environment (Vol 4)

1

110. 

Biochemistry

2

111. 

Introduction to scanning trasmission election microscopy

1

112. 

Dictionary of geology and mineralogy

1

113. 

Note in Ecology

1

114. 

Our geologic environment

1

115. 

Geohydrochemistry

3

116. 

Note in Biochemistry

2

117. 

Information theory in anlytical chemistry

2

118. 

Digital filters

1

119. 

Chemical ans engineering thermodynamics

2

120. 

HPLC in enzymatic analysis

1

121. 

ULS technology

1

122. 

Sampling ans statistics methods for behavioral ecologist

2

123. 

Các tính chất vật lý của đá

3

124. 

Cơ học đá công trình

1

125. 

Cơ học đất cho không gian bão hoà

1

126. 

Địa chất khoáng sản (photo)

5

127. 

Địa chất VN phần miền bắc (rất cũ)

5

128. 

Địa chất VN phần Tây bắc (rất cũ)

3

129. 

Địa hoá nguyên tố

5

130. 

Động lực nước dưới đất

8

131. 

Khoáng vật tạo đá

20

132. 

Kiến tạo mảng (photo)

5

133. 

Nghiên cứu vùng đất ngập nước vùng Đầm trà cổ

4

134. 

Nước dưới đất Bắc trung bộ

10

135. 

Nước dưới đất đồng bằng Nam bộ

9

136. 

Nước dưới đất Nam trung bộ

10

137. 

Phương pháp trọng lực

5

138. 

Sắc ký khí cơ sở lý thuyết khả năng ứng dung

30

139. 

Sách tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở Việt Nam

6

140. 

Thành hệ địa chất địa động lực học Việt Nam

14

141. 

Hóa học nước tự nhiên

10

142. 

Thực tập hóa phân tích

35

143. 

Thuyết minh Alát và kiến trúc cấu tạo đá magma

5

144. 

Tin học sơ sở

30

145. 

Những điều kỳ diệu về trái đất và sự sống

1

146. 

Vật lý hạt nhân đại cương

30

147. 

Luận văn tốt nghiệp

300

148. 

Tạp chí địa chất

100

 

 

Tài liệu đính kèm: file 923p35y0.doc (29.06.2015 01:43)
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Thống kê truy cập
Đang xem:      13
Hôm nay :      42
Hôm qua :      39
Tổng:      332471