Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k55 địa chất, năm tn: 2014
9 10 495

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k55 địa chất, năm tn: 2014

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT
LỚP K55 ĐỊA CHẤT - NĂM TN: 2014

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC55
01

10.3

Phạm Quốc Chính

Đặc điểm quặng hoá chì - kẽm vùng Nà Bốp chợ Đồn - Bắc Kạn

TS.Chu Văn Lam

2014

2

KL
ĐC55
02

10.3

Nguyễn Thị Hải

Ecological geology in Chinh Bac Tailings of Nui Beo coal mine Ha Long city for the growth of Jatropha curcasl

Dr. Nguyễn Thị Hoàng Hà

2014

3

KL
ĐC55
03

10.3

Đặng Ngọc Bình

Research on microtectonics of
metamorphic rocks along the red river shear zone

PGS. Nguyễn Văn Vượng

2014

4

KL
ĐC55
04

10.3

Lương Thị Lanh

Lithofacies paleogeographical research
and petroleum signification of Oligocene sediments in center area of Nam Con Son basin.

GS.TS Trần Nghi

2014

5

KL
ĐC55
05

10.3

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Characterristic of clay as an industri al
material in Hoang Bo area, Quang Ninh province.

 

2014

6

KL
ĐC55
06

10.3

Nguyễn Thị Ninh

Iliite to smectite transformation of Di
Linh bentonite, Lam Dong province.

 

2014

7

KL
ĐC55
07

10.3

Đặng Ngọc Thăng

Distribution and accumu lation of some
heavy metals in surface sediments off  Quang Ngai province (60 – 100 M water depth

 

2014

8

KL
ĐC55
08

10.3

Đỗ Văn Thăng

Palynological characteristics in a
sediment core in Hai Duong area and relation to sea level change, vegetation development in the Middle Holocene

 

2014

9

KL
ĐC55
09

10.3

Nguyễn Thị Thuý

Comparative study of ruby, sapphire in
marble and gneiss from Yen Bai province.

 

2014

10

KL
ĐC55
10

10.3

Bùi Sinh Vương

Preliminary invest igation in zircon from
 Dac Lac province,Viet Nam

 

2014

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      05
Hôm nay :      29
Hôm qua :      106
Tổng:      319286