Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k54 địa chất, năm tn: 2013
9 10 485

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k54 địa chất, năm tn: 2013

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT

LỚP K54 ĐỊA CHẤT - NĂM TN: 2013

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC54
01

10.1

Nguyễn Thị Thùy Dung

Crystallo-mineralogical and geomological  characteristics of spinel in Luc Yen-Yen Bai

Nguyễn Ngọc Khôi

2013

2

KL
ĐC54
02

10.1

Hoàng Văn Nghĩa

Mineralogical, chemical analysis and raman spectroscopy investigation of magnetite and hematite from Thach Khe mine

TS. Lê Thị Thu Hương &
TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết

2013

3

KL
ĐC54
03

10.1

Đặng Thị Thuỷ

Characteristics of chromite ore in
Co Dinh, Thanh Hoa and assessing their uses in industry

TS. Nguyễn Thuỳ Dương

2013

4

KL
ĐC54
04

10.1

Tạ Thị Hoài

Investigating and assessing landslide hazard on the right bank of Da river (from xom Chua area to Dong Bai lake)

PGS.TS Chu Văn Ngợi

2013

5

KL
ĐC54
05

10.1

Lương Văn Hưng

Characteristic of magmatic formation
 and their tectonic origin in upstream Ba river area

TS. Nguyễn Trung Chí &
ThS. Phạm Bình

2013

6

KL
ĐC54
06

10.1

Tạ Duy Cường

Features of ChauBinh-Luc Yen shears
 related magma and metallogeny

PGS. TSKH. Phan Văn Quýnh & NCS. Phạm Nguyễn Hà Vũ

2013

7

KL
ĐC54
07

10.1

Phạm Thị Nga

characterization of Nui Nua clay
Thanh Hoa province, Vietnam

Dr Hoàng Thị Minh Thảo

2013

8

KL
ĐC54
08

10.1

Tô Thị Sâm

Foraminiferal fauna at the south Cat Ba D-C boundary section and their stratigraphic significance

Dr. Đoàn Nhật Trưởng &
Assoc. Prof. Dr. Tạ Hoài Phương

2013

9

KL
ĐC54
09

10.1

Nguyễn Thị Hậu

Research characteristic of some geological formation of Ba Vi area for construction of geopark application dossier

Dr. Nguyễn Thùy Dương &
Dr. Nguyễn Thị Minh Thuyết

2013

10

KL
ĐC54
10

10.1

Trần Thị Lan

Mineralogical characteristics of lepidolite in Luc Yen pegmatite

Dr. Lê Thị Thu Hương &
Dr. Nguyễn Thị Minh Thuyết

2013

11

KL
ĐC54
11

10.1

Lê Quyết Thắng

Tectonic geomorphology characteristics of Tranh river hydroelectric power plant area

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Vượng

2013

12

KL
ĐC54
12

10.1

Đỗ Văn Tân

Characteristics of pegmatite containing lithium in LaVi area, Quang Ngai province

Dr. Hoàng Thị Minh Thảo &
Dr. Nguyễn Thị Minh Thuyết

2013

13

KL
ĐC54
13

10.1

Lương Văn Hưng

Characteristic of magmatic formation and their tectonic origin in upstream Ba river area

Dr. Nguyễn Trung Chí &
Msc. Phạm Bình

2013

14

KL
ĐC54
14

10.1

Đoàn Thị Mai Khanh

Facies characteristic of the late Quaternary deposits (0-60 water depth) in Dien Huong – Tu Hien coastal area,
Thua Thien Hue province

Dr. Doãn Đình Lâm

2013

15

KL
ĐC54
15

10.1

Lê Thị Hoài

Crystallo-mineralogical and gemological characteristics of sapphire in Dak Ton – Dak Nong area

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Khôi

2013

16

KL
ĐC54
16

10.1

Mai Huệ Anh

Lithofacies properties of oligocene-miocene deposits and petroleum prospect in the north-eastern Nam Con Son

GS.TS. Trần Nghi

2013

17

KL
ĐC54
17

10.1

Trần Thị Ngọc Anh

Geological structural features of
Luc Yen area and related pegmatite

PGS.TSKH. Phan Văn Quýnh &
NCS. Lường Thị Thu Hoài

2013

18

KL
ĐC54
18

10.1

Lê Viết Chuẩn

Oligocene-miocene sedimentary
 evolution and petroleum potential in Bach Ho field area of Cuu Long basin

GS.TS. Trần Nghi

2013

19

KL
ĐC54
19

10.1

Nguyễn Công Nghĩa

The characteristics of Gem bearing
gneiss in Tan Huong – Truc Lau area and the origin of ruby, sapphire in Red river shear zone

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2013

20

KL
ĐC54
20

10.1

Bùi Thị Đoan

Study and assessment of erosion and
 accumulation hazards along Da river (from Hoa Binh hydroelectric dam to Luong Nha – Hop Thinh communes)

PGS.TS. Chu Văn Ngợi

2013

21

KL
ĐC54
21

10.1

Trần Thị Duyên

Mineralogical and gemological
characteristics of tourmaline in Luc Yen pegmatite

PGS.TS. Ngụy Tuyết Nhung &
TS. Lê Thị Thu Hương

2013

22

KL
ĐC54
22

10.1

Trần Hoàng Giang

Coastline change detection and related
 hazards using Landsat imagery: the case study of Cam Estuary, Hai Phong

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

2013

23

KL
ĐC54
23

10.1

Võ Thị Ngọc Hà

Geological evolutionary history in
Cenozoic of Tu Chinh – Vung May area

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

2013

24

KL
ĐC54
24

10.1

Nguyễn Thị Hậu

Reseacher characteristics of some
geological formations of the Ba Vi for construction of Geopark application dossier

TS. Nguyễn Thùy Dương A

2013

25

KL
ĐC54
25

10.1

Bùi Thị Hoa

Characteristics of bentonit Di Linh,
Lam Dong

TS. Hoàng Thị Minh Thảo

2013

26

KL
ĐC54
26

10.1

Lê Thị Hoài

Crystallo-mineralogical and gemological
 characteristics of sapphire in Dak Ton – Dak Nong area

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2013

27

KL
ĐC54
27

10.1

Đinh Thị Huế

Structural and gemological characteristics
of green feldspar in Luc Yen pegmatite

TS. Lê Thị Thu Hương &
TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết

2013

28

KL
ĐC54
28

10.1

Bùi Thị Hường

Nghiên cứu và đánh giá trượt lở đất tại
bờ trái Sông Đà (từ thành phố Hòa Bình đến xã Tinh Nhuệ)

PGS.TS. Chu Văn Ngợi

2013

29

KL
ĐC54
29

10.1

Trần Thị Lan

Mineralogical characteristics of
ultramafic rocks and serpentinites in Nui Nua, Thanh Hoa

TS. Nguyễn Thùy Dương B

2013

30

KL
ĐC54
30

10.1

Nguyễn Thị Lành

Relationships between groundwater
 extraction and land subsidence in Quoc Oai district

PGS. TS. Đỗ Minh Đức

2013

31

KL
ĐC54
31

10.1

Võ Thị Liên

Environmental status assessment
of surface water in Trieu Khuc craft village (Thanh Tri, Ha Noi)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

2013

32

KL
ĐC54
32

10.1

Nguyễn Thị Mịn

Characteristic and geological evolution
of the Da Nang coastal area during the late Quaternary

TS. Doãn Đình Lâm

2013

33

KL
ĐC54
33

10.1

Ngô Thị Hoài Mơ

Underground water in Dong Van Town
area and extraction methods for Domestic purposes

TSKH. Vũ Cao Minh

2013

34

KL
ĐC54
34

10.1

Nguyễn Đức Nam

Geology and petrography of politic
granulite in upper Ba river, Gia Lai province

ThS. Phạm Bình &
Dr. Nguyễn Trung Chí

2013

35

KL
ĐC54
35

10.1

Nguyễn Thị Oanh

Reconstruction of Paleo-flood based
 on tree rings at Poko and Dakbla river (Kon Tum province)

PGS.TS. Vũ Văn Tích

2013

36

KL
ĐC54
36

10.1

Nguyễn Huy Quyết

Study of deformation types oligogene-
miocene deposits and related petroleum potential of Phu Khanh basin

GS.TS. Trần Nghi

2013

37

KL
ĐC54
37

10.1

Đỗ Văn Tân

Characteristics of pegmatite containing
 lithium in LaVi area, Quang Ngai province

TS. Hoàng Thị Minh Thảo

2013

38

KL
ĐC54
38

10.1

Trần Thị Thư

The forming condition of Permian
Triassic calc-alkline granitoid of Que Son and Dien Bien areas based on their amphibole and biotite thermobarometry

TS. Trần Tuấn Anh

2013

39

KL
ĐC54
39

10.1

Đặng Thị Thuỷ

Characteristics of chromite ore in
Co Dinh, Thanh Hoa and assessing their uses in industry

TS. Nguyễn Thùy Dương B

2013

40

KL
ĐC54
40

10.1

Trần Thị Thu Trang

Studying Paleo-flood sediment
characteristics based on grain-size analyzing methodology in Po Ko and Dak Bla river ( Kon Tum province)

PGS.TS. Vũ Văn Tích

2013

41

KL
ĐC54
41

10.1

Nguyễn Mạnh Tuấn

Research on geological features in the
Meo Vac district for sustainable development

ThS. Đặng Văn Luyến

2013

42

KL
ĐC54
42

10.1

Nguyễn Thị Tuyến

Sequence stratiaphy of Cenozoic
 deposits in Phu Khanh Basin

GS.TS. Trần Nghi

2013

43

KL
ĐC54
43

10.1

Lê Thị Hồng Vân

The influence of some trace elements on
 the growth of Jatropha curcas L., case study of Cam Linh commune, Ba Vi, Hanoi

TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

2013

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      01
Hôm nay :      138
Hôm qua :      165
Tổng:      336840

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |