Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k48 địa chất, năm TN: 2007
9 10 591

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k48 địa chất, năm TN: 2007

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT
LỚP K48 ĐỊA CHẤT, NĂM TN: 2007

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC48
01

6.8

Lưu Thành Trung

Một số đặc điểm địa hoá môi trường trầm tích khu vực Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

GS.TS Mai Trọng Nhuận

2007

2

KL
ĐC48
02

6.8

Lê Thị Tuyết

Quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý rác thải huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

GS.TSKH Đặng Trung Thuận

2007

3

KL
ĐC48
03

6.8

Phạm Đức Thành

Đặc điểm địa mạo, kiến tạo hiện đại và tai biến địa chất liên quan khu vực Lào Cai

TS. Nguyễn Văn Vượng

2007

4

KL
ĐC48
04

6.8

Phạm Chiến Thắng

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường
nước khu vực Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Mai Trọng Tú &
Nguyễn Hồng Quang

2007

5

KL
ĐC48
05

6.8

Vũ Đức Cường

Đánh giá nhạy cảm môi trường trầm tích tầng mặt ven biển Phan Thiết - Hàm Tân phục vụ cho sử dụng bền vững tài nguyên địa chất

GS. TS. Mai Trọng Nhuận &
TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

2007

6

KL
ĐC48
06

6.8

Trần Văn Hiếu

Đặc điểm địa hóa các thành tạo Granit phức hệ mường Hum và Yê Yên Sun, Tây Bắc Việt Nam

TS. Trần Tuấn Anh

2007

7

KL
ĐC48
07

6.8

Phạm Đăng Hải

Nghiên cứu đặc điểm địa chất môi trường khu đất ngập nước Vân Long phục vụ quy hoạch phát triển bền vững

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

2007

8

KL
ĐC48
08

6.8

Nguyễn Chí Sỹ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước dưới đất vùng Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

TS. Nguyễn Văn Đản

2007

9

KL
ĐC48
09

6.8

Nguyễn Thế Cường

Đặc điểm cấu trúc địa và tai biến địa động lực khu vực hồ Pa Khoang và kế vận (Điện Biên)

PGS.TS. Chu Văn Ngợi

2007

10

KL
ĐC48
10

6.8

Dương Hồng Sơn

Đặc điểm quặng hóa Greisen vòm đỉnh điểm quặng Ngok tụ - Đak Tô - Kon Tum

PGS. TSKH Phan Văn Quýnh

2007

11

KL
ĐC48
11

6.8

Phùng Lan Hương

Cấu trúc và tiềm năng dầu khí mỏ Tiền Hải C

PGS. TSKH Phan Văn Quýnh

2007

12

KL
ĐC48
12

6.8

Nguyễn Hải Hà

Đặc điểm thành phần vật chất và khả năng sử dụng Kaolin khu vực Tấn Mài

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường
TS. Hoàng Thị Minh Thảo

2007

13

KL
ĐC48
13

6.8

Thân Văn Kết

Địa chất các thành tạo Syenit Nephelin khối bằng phúc - chợ Đồn và khả năng sử dụng trong lĩnh vực thủy tinh, sứ gốm cao cấp

TS. Nguyễn Trung Chí

2007

14

KL
ĐC48
14

6.8

Nguyễn Hữu Tuấn

Đặc điểm ngọc học, đặc trưng chất lượng và nguồn gốc thành tạo Saphir Đăk Tôn - Đăk Nông

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi

2007

15

KL
ĐC48
15

6.8

Nguyễn Văn Tuấn

Nghiên cứu tai biến trượt lở quốc lộ 6 đoạn Mộc Châu- Yên Châu

TS. Vũ Văn Tích

2007

16

KL
ĐC48
16

6.8

Trịnh Duy Bảo

Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực Mường La- Sơn La và tai biến địa chất liên quan

PGS. TS. Tạ Trọng Thắng

2007

17

KL
ĐC48
17

6.8

Dương Ngọc Hoàng

Đánh giá tiềm năng dầu khí và lập thiết đồ giếng khoan thăm dò cấu tạo báo vàng lô 113 - bể sông Hồng

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh
KS. Nguyễn Văn Viên

2007

18

KL
ĐC48
18

6.8

Lê Kim Dũng

Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp phân tích tần suất vào giải quyết bài toán nhận dạng trong xử lý phân tích tài liệu địa vật lý

TS. Võ Thanh Quỳnh

2007

19

KL
ĐC48
19

6.8

Nguyễn Sơn Du

Đặc điểm cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí, lập thiết đồ dự kiến giếng khoan thăm dò cấu tạo A Lô 103 bể sông Hồng

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh
KS. Nguyễn Văn Viên

2007

20

KL
ĐC48
20

6.8

Đỗ Thu Hà

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen mỏ Bạch Hổ bể Cửu Long

GS.TS Trần Nghi

2007

21

KL
ĐC48
21

6.8

Bùi Bạch Thạch

Đặc điểm thạch học, môi trường thành tạo và khả năng chứa của trầm tích Moixen sớm khu vực mỏ Rạng Đông bể Cửu Long

GS.TS Trần Nghi

2007

22

KL
ĐC48
22

6.8

Nguyễn Chấp Toán

Đánh giá nước dưới đất vùng Phúc Yên - Mê Linh - Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Đản

2007

23

KL
ĐC48
23

6.8

Nguyễn Thị Thu Trang

Đặc điểm địa hóa môi trường nước làng ung thư Thanh Lê - Triệu Phong- Quảng Trị

TS. Lê Thị Lài

2007

24

KL
ĐC48
24

6.8

Nguyễn Văn Dương

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Thạch Hãn vùng hạ lưu tỉnh Quảng Trị

TS. Phạm Văn Thanh

2007

25

KL
ĐC48
25

6.8

Nguyễn Văn Tuấn

Nghiên cứu tai biến trượt lở quốc lộ 6 đoạn Mộc Châu- Yên Châu

TS. Vũ Văn Tích

2007

26

KL
ĐC48
26

6.8

Nguyễn Đăng Hoàng

Khoanh vùng ô nhiễm môi trường bởi
phóng xạ tự nhiên dải khoáng xạ hiếmTùng Bá - Bắc Mê Hà Giang

Trần Văn Dương

2007

27

KL
ĐC48
27

6.8

Trịnh Duy Bảo

Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực Mường La- Sơn La và tai biến địa chất liên quan

PGS. TS. Tạ Trọng Thắng

2007

28

KL
ĐC48
28

6.8

Hà Thanh Tâm

Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí mỏ Kim Long bể Malay - Thổ Chu

PGS.TS Tạ Hòa Phương
KS Lê Đình Thắng

2007

29

KL
ĐC48
29

6.8

Nguyễn Văn Dương

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Thạch Hãn vùng hạ lưu tỉnh Quảng Trị

TS. Pham Văn Thanh

2007

30

KL
ĐC48
30

6.8

Vũ Đức Cường

Đánh giá nhạy cảm môi trường trầm tích tầng mặt ven biển Phan Thiết - Hàm Tân phục vụ cho sử dụng bền vững tài nguyên địa chất

GS. TS. Mai Trọng Nhuận &
TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

2007

31

KL
ĐC48
31

6.8

Tăng Thế Hưng

Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực tìm kiếm nước ngầm vùng thị xã Lai Châu- tỉnh Lai Châu

TS. Nguyễn Linh Ngọc &
TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

2007

32

KL
ĐC48
32

6.8

Phạm Đức Thành

Đặc điểm địa mạo, kiến tạo hiện đại và tai biến địa chất liên quan khu vực Lào Cai

TS. Nguyễn Văn Vượng

2007

33

KL
ĐC48
33

6.8

Lê Sỹ Chính

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch và quản lý khai thác, chế biến quặng Cromit khu vực núi nửa tỉnh Thanh Hóa

GS. TSKH Đặng Trung Thuận

2007

34

KL
ĐC48
34

6.8

Hoàng Thế Vinh

Đặc điểm trầm tích tầng mặt và tướng đá thạch động lực vùng biển ven bờ Long Hải - Cần Giờ (0-30m nước)

ThS. Đinh Xuân Thành

2007

35

KL
ĐC48
35

6.8

Đỗ Thanh Thủy

Đặc điểm địa hóa môi trường nước và trầm tích đáy hồ Pa Khoang - Điện Biên

PGS. TS. Chu Văn Ngợi

2007

 
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      09
Hôm nay :      10
Hôm qua :      91
Tổng:      339906

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html