Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất Lớp k46 địa chất, năm TN: 2005
9 10 807

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất Lớp k46 địa chất, năm TN: 2005

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT

LỚP K46 ĐỊA CHẤT, NĂM TN: 2005

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC46
01

6.7

Nguyễn Hải Hà

Đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích vùng ven biển vịnh Văn Phong- vịnh Bình Cang (Khánh Hòa)

GS.Ts. Mai Trọng Nhuận

2005

2

KL
ĐC46
02

6.7

Đỗ Thị Thùy Linh

Nghiên cứu điều kiện địa hóa môi trường phục vụ sử dụng hợp lý nguồn lợi sá sùng tại đảo Quan Lạn, Quảng Ninh

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà &
GS. TS. Mai Trọng Nhuận

2005

3

KL
ĐC46
03

6.7

Lương Thị Thanh

Nghiên cứu đặc tính cơ lý của nền đất và giải pháp móng phục vụ xây dựng công trình khu tái định cư Vĩnh Niệm - Hải Phòng

Ths.Đặng Văn Luyến

2005

4

KL
ĐC46
04

6.7

Vũ Trọng Nghĩa

Tai biến trượt lở dọc một số đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Quảng Bình và một số biện pháp phòng chống

TS. Trần Tân Văn &
ThS. Đặng Văn Luyến

2005

5

KL
ĐC46
05

6.7

Phạm Minh Trường

Đặc điểm cấu trúc chứa nước Karst vùng Mèo Vạc - Cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang

PGS. TSKH Phan Văn Quýnh

2005

6

KL
ĐC46
06

6.7

Vũ Thị Hồng Nghĩa

Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thái Thụy và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

GS. TSKH Đặng Trung Thuận

2005

7

KL
ĐC46
07

6.7

Vũ Ngọc Tuyên

Đặc điểm cấu trúc địa chất và vai trò của nó đối với việc hình thành nước ngầm của đảo Ngọc Vừng

PGS. TS. Chu Văn Ngợi

2005

8

KL
ĐC46
08

6.7

Hoàng Thị Hương

Đặc điểm thành phần vật chất - chất lượng và khả năng sử dụng Kaolin phong hóa từ Pegmatit vùng Thạch Khoán - Phú Thọ

TS. Trần Ngọc Thái
PGS. TSKH Nguyễn Văn Nhân

2005

9

KL
ĐC46
09

6.7

Trần Văn Vĩnh

Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí mỏ Thanh Long bể Nam Côn Sơn

TS. Nguyễn Trọng Tín
PGS.TS Tạ Trọng Thắng

2005

10

KL
ĐC46
10

6.7

Cao Tuấn Anh

Đặc điểm thành phần vật chất và khai thách quặng sa khoáng Ilmenit đới ven biển Hà Tĩnh

TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2005

11

KL
ĐC46
11

6.7

Vũ Đình Khương

Đánh giá ảnh hưởng của khai thác than đến môi trường sinh thái của mỏ than Nam Mẫu - Uông Bí

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường

2005

12

KL
ĐC46
12

6.7

Nguyễn Văn Đạt

Đặc điểm cấu trúc địa chất và tai biến địa môi trường vùng mỏ than Nam Mẫu

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường

2005

13

KL
ĐC46
13

6.7

Nguyễn Thị Minh

Đặc điểm khoáng vật và điều kiện thành tạo quặng chì - kẽm mỏ Tú Lệ

GS.TSKH Nguyễn Văn Nhân

2005

14

KL
ĐC46
14

6.7

Đặng Lê Quân

Đặc điểm địa mạo kiến tạo và các giai đoạn chuyển động của đới đứt gãy sông Pô Kô trong Kainozoi

TS. Nguyễn Văn Vượng

2005

15

KL
ĐC46
15

6.7

Vũ Thị Tâm

Khai thác than Na Dương và vấn đề môi trường liên quan

GS.TSKH Đặng Trung Thuận

2005

16

KL
ĐC46
16

6.7

Nghiêm Mạnh Đoàn

Nghiên cứu địa chất miền võng Hà Nội thiết kế giếng khoan thăm dò HN-1x trên cấu tạo Y

KS. Nguyễn Hữu Nam
PGS.TSKH Phan Văn Quýnh

2005

17

KL
ĐC46
17

6.7

Nguyễn Thị Huyền

Đặc điểm thạch cấu trúc của đới siết trượt Trà Bồng và ý nghĩa của nó

TS. Vũ Văn Tích

2005

18

KL
ĐC46
18

6.7

Nguyễn Văn Hướng

Tiến hóa địa động lực phần Bắc Bồn sông Hồng và tiềm năng dầu khí liên quan

KS. Trần Hữu Thân
PGS.TS Tạ Trọng Thắng

2005

19

KL
ĐC46
19

6.7

Nguyễn Văn Tuyến

Đặc điểm thạch học, tướng đá - cổ địa lý trầm tích Trias muộn vùng Tabhing trũng Nông Sơn và khoáng hoá Urani liên quan

GS.TS Trần Nghi

2005

20

KL
ĐC46
20

6.7

Tống Thị Thu Hà

Đặc điểm địa hoá môi trường nước sông Thu Bồn hạ lưu tỉnh Quảng Nam

TS. Phạm Văn Thanh & PGS.TS Chu Văn Ngợi

2005

21

KL
ĐC46
21

6.7

Nguyễn Thị Hồng Lợi

Đặc điểm địa chất lưu vực sông Thu Bồn và các tai biến liên quan

PGS.TS Chu Văn Ngợi

2005

22

KL
ĐC46
22

6.7

Vũ Văn Vinh

Phương pháp khảo sát địa chất công trình dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Trung Lương (đoạn Km.0+540 : KM. 2 + 000)
và đề xuất phương án xử lý nền đường đắp phục vụ giai đoạn thiết kế kĩ thuật

ThS. Huỳnh Đăng Vinh &
GV. Nguyễn Văn Vinh

2005

23

KL
ĐC46
23

6.7

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật - ngọc học của Turmalin trong Pegmatit vùng Lục Yên - Yên Bái

PGS.TS Nguyễn Tuyết Nhung

2005

24

KL
ĐC46
24

6.7

Mai Thị Hồng

Ô nhiễm kim loại nặng như Cu, Pb, Zn, Cd, ở các làng nghề Đại Bái - Bắc Ninh và xã Chỉ Đạo -Hưng Yên

TS. Nguyễn Văn Dục &
GVC. Nguyễn Văn Vinh

2005

25

KL
ĐC46
25

6.7

Trần Hoàng Yến

Nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ tỉnh Ninh Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường

GS.TSKH Đặng Trung Thuận

2005

26

KL
ĐC46
26

6.7

Nguyễn Thị Toan

Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực Đan Phượng - Hà Tây, thiết kế thăm dò khai thác phục vụ cung cấp nước với lượng nước yêu cầu 5000m3/ngày, thời gian thi công phương án 12 tháng

PGS.TS Phạm Quý Nhân

2005

27

KL
ĐC46
27

6.7

Nguyễn Mạnh Tường

Nghiên cứu các đặc tính lý hóa học và hàm lượng một số nguyên tố vi lượng trong đất trồng nhãn lồng Hưng Yên

GS.TS Lê Văn Khoa

2005

28

KL
ĐC46
28

6.7

Nguyễn Thị Thắng

Hiện trạng ô nhiễm nước dưới đất vùng thị xã Hà Đông

TS. Nguyễn Văn Đản &
PGS. TS. Chu Văn Ngợi

2005

 
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      151
Hôm qua :      84
Tổng:      326225