Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k45 địa chất, năm TN: 2004
9 10 422

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k45 địa chất, năm TN: 2004

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT
LỚP K45 ĐỊA CHẤT, NĂM TN: 2004

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC45
01

6.5

Ngô Xuân Trường

Đặc điểm môi trường trầm tích Oligocen- Miocen hạ vùng Tây Bắc bồn trũng Sông Hồng và triển vọng dầu khí liên quan

GS.TS Trần Nghi

2004

2

KL
ĐC45
02

6.5

Mai Hồng Chương

Đặc điểm cấu trúc và các giai đoạn biến dạng khu vực Mường Xén - Nghệ An

TS. Nguyễn Văn Vượng

2004

3

KL
ĐC45
03

6.5

Nguyễn Quang Trọng

Cấu trúc và tiềm năng dầu khí phần nam bể trầm tích Sông Hồng

TS. Tạ Trọng Thắng

2004

4

KL
ĐC45
04

6.5

Hoàng  Thị Thắm

Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo và tiềm năng dầu khí bồn Malay

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh

2004

5

KL
ĐC45
05

6.5

Nguyễn Duy Hảo

Ứng dụng giải pháp móng cọc xử lí khối móng của nhà CT2 khu dự án mở rộng nhà ở cầu Diễn 2

PGS.TS Nghiêm Hữu Hạnh
TS.Đỗ Minh Đức

2004

6

KL
ĐC45
06

6.5

Trần Thị Miến

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước tỉnh Khánh Hòa

TS.Nguyễn Công Chính
GVC.Nguyễn Văn Vinh

2004

7

KL
ĐC45
07

6.5

Hoàng Văn Tuấn

Tính chất cơ lý nền đất khu vực Nam Định và ảnh hưởng của chúng tới một số tai biến trong vùng

ThS. Đặng Văn Luyến

2004

8

KL
ĐC45
08

6.5

Phạm Thị Thùy Dung

Nghiên cứu ứng dụng nguyên liệu khoáng Barit va serpentin Việt Nam làm cốt liệu sản xuất bê tông đặc điểm

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường

2004

9

KL
ĐC45
09

6.5

Nguyễn Quyết Thắng

Đặc điểm địa chất mỏ than Mông Dương và phương án thăm dò vỉa G(9) phần phía tây

TS. Vũ Xuân Độ

2004

10

KL
ĐC45
10

6.5

Lê Thị Thảo

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước tỉnh Đồng Nai

GS.TSKH Đặng Trung Thuận

2004

11

KL
ĐC45
11

6.5

Vũ Mạnh Hùng

Đánh giá điều kiện địa kỹ thuật khu vực xây dựng tổ hợp công trình đa năng 28 tầng làng quốc tế Thăng Long Cầu Giấy - Hà Nội 

TS. Trần Văn Tân

2004

12

KL
ĐC45
13

6.5

Đỗ Thị Hiền

Nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương cho công trình thủy điện Đa Khai, Lâm Đồng

KS. Quách Hoàng Hải
PGS.TS Tạ Hoàng Phương

2004

13

KL
ĐC45
14

6.5

Hoàng Thị Hạnh

Các nguyên tố hiếm và phân tán trong quặng chì - kẽm Chợ Điền

GS.TSKH Đặng Trung Thuận

2004

14

KL
ĐC45
15

6.5

Nguyễn Thị Hồng

Đặc điểm khoáng vật học, ngọc học của Berin (Aquamarin,Emorot) mỏ thạch khoán- Phú Thọ và mỏ Thường Xuân - Thanh Hóa

PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường

2004

15

KL
ĐC45
16

6.5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Đặc điểm quặng hóa mỏ Sinh Quyền - Lào Cai

PGS.TSKH Nguyễn Văn Nhân

2004

16

KL
ĐC45
17

6.5

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Đặc điểm thành phần vật chất và điều kiện thành tạo quặng vàng Trà Năng - Lâm Đồng

PGS.TSKH Nguyễn Văn Nhân

2004

17

KL
ĐC45
18

6.5

Nguyễn Thị Hồng

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và điều kiện hình thành trầm tích Oliocen và Miocen dưới ở cánh Đông cấu tạo Rồng với mục đích phát hiện các bẫy phi cấu tạo

PGS. Phan Văn Quýnh
ThS. Nguyễn Văn Đài

2004

18

KL
ĐC45
19

6.5

Lường Thị Thu Hoài

Trũng Điện Biên cơ chế hình thành và tai biến liên quan

TS. Chu Văn Ngợi

2004

19

KL
ĐC45
20

6.5

Mai Hồng Chương

Đặc điểm cấu trúc và các giai đoạn biến dạng khu vực Mường Xén - Nghệ An

TS. Nguyễn Văn Vượng

2004

20

KL
ĐC45
21

6.5

Tạ Văn Thân

Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí của cấu tọa cây quất (B1) thuộc lô 102 bể sông Hồng

TS. Tạ Trọng Thắng
NCS. Hoàng Hữu Hiệp

2004

21

KL
ĐC45
22

6.5

Phạm Đức Hạnh

Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn Phú Khánh

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh

2004

22

KL
ĐC45
23

6.5

Tống Thị Lan

Cấu trúc kiến tạo và tiềm năng dầu khí mỏ Bạch Hổ

TS. Tạ Trọng Thắng
CN. Nguyễn Thị Hồng

2004

23

KL
ĐC45
24

6.5

Nguyễn Thị Liên

Đặc điểm cấu trúc và các giai đoạn biến dạng khu vực Tuần Giáo

TS. Nguyễn Văn Vượng

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      152
Hôm qua :      84
Tổng:      326226