Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k44 địa chất, năm TN: 2003
9 10 394

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k44 địa chất, năm TN: 2003

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT
LỚP K44 ĐỊA CHẤT, NĂM TN: 2003

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC44
01

6.4

Hoàng Quang Nam

Đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt đới biển đông ven bờ khu vực Cà Mau - Bến Tre

NCS Vũ Trường Sơn; GS.TS Mai Trọng Nhuận

2003

2

KL
ĐC44
02

6.4

Nguyễn Văn Dũng

Đặc điểm địa chất vùng cửa biển Balat-cửa đáy và các tai biến liên quan

TS Chu Văn Ngợi

2003

3

KL
ĐC44
03

6.4

Nguyễn Ngọc Trục

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và giải nền móng hợp lý cho một số hạng mục công trình mở rộng nhà máy đóng tàu Bạch Đằng

Th.S Đặng Văn Luyến; Th.S Quách Hoàng Hải

2003

4

KL
ĐC44
04

6.4

Trần Văn Hùng

Nghiên cứu sự mất ổn định thấm nền Đê Sen chiểu- huyện Phúc Thọ Hà Tây. Các giải pháp xử lý

TS. Nghiêm Hữu Hạnh;TS. Tạ Hòa Phương

2003

5

KL
ĐC44
05

6.4

Nguyễn Hữu Đức

Đặc điểm chất lượng và quy trình phân cấp chất lượng ruby, saphia Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2003

6

KL
ĐC44
06

6.4

Lê Minh Bình

Cơ sở lý thuyết về áp lực đất và tính toán thiết kế đường trong đất phục vụ xây dựng công trình khai đào trên nền đất yếu Hà Nội

TS. Trần Tân Văn

2003

7

KL
ĐC44
07

6.4

Phạm Thị Bình

Đá mẹ sinh dầu khí ở Trũng Cửu Long và tiềm năng của chúng

TSKH. Hoàng Đình Tiến; Ts.Tạ Trọng Thắng

2003

8

KL
ĐC44
08

6.4

Nguyễn Mạnh Thắng

Đánh giá biến động đất ngập nước ven biển huyện Hải Tiền tỉnh Thái Bình

Gs.Ts Mai Trọng Nhuận;Ks. Phí Văn Chín

2003

9

KL
ĐC44
09

6.4

Nguyễn Viết Thắng

Đặc điểm quặng hóa thiếc vùng mỏ Tĩnh Túc và ảnh hưởng khai khác thiếc tự do tới môi trường

PGS.TSKH Nguyễn Văn Nhân

2003

10

KL
ĐC44
10

6.4

Dương Thị Toan

Bước đầu tìm hiểu và nghiên cứu đặc điểm địa chất kĩ thuật của đất sét đồng bằng Sông Hồng

THS. Đặng Văn Luyến; Ts Phạm Huy Giao

2003

11

KL
ĐC44
11

6.4

Tống Văn Thắng

Đặc tính địa kĩ thuật và giải pháp gia cố nền đất trung tâm phân phối hàng hóa cảng container Phù Đổng- Gia Lâm- Hà Nội

TS Chu Văn Ngợi; Gv . Đỗ Minh Đức

2003

12

KL
ĐC44
12

6.4

Nguyễn Chí Dũng

Quy luật phân bố không gian của trục <C> thach anh trong Nậm Cô khu vực Tuần Giáo và ý nghĩa kiến tạo của chúng

TS Nguyễn Văn Vượng

2003

13

KL
ĐC44
13

6.4

Đỗ Bá Dưỡng

Nghiên cứu vật liệu đất đắp phục vụ trong công trình hồ chứa nước Đá Mài- Thanh Sơn- Phú Thọ

PGS.TS Nghiêm Hữu Hạnh; TS Tạ Hòa Phương

2003

14

KL
ĐC44
14

6.4

Nguyễn Thành Trung

Đặc điểm cấu trúc kiến tạo và tiềm năng dầu khí bồn Phú Khánh

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh

2003

15

KL
ĐC44
15

6.4

Tô Thị Chung

Nghiên cứu đặc điểm khoáng vật học- ngọc học của ruby trong đá gốc vùng mỏ Lục Yên- Yên Bái

PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung

2003

16

KL
ĐC44
16

6.4

Ngô Minh Phúc

Cấu trúc địa chất và đặc điểm khoáng hóa vàng khu vực Mường Than- Mường Kim huyện Than Uyên tỉnh Lào Cai

TS . Vũ Xuân Độ

2003

17

KL
ĐC44
17

6.4

Phan Thị Quỳnh Anh

Đặc điểm thach học và đặc tính chứa dầu của tầng móng Granitoid mỏ Bach Hổ

GS Ts Trần Nghi; Ks Ngô Xuân Vinh

2003

18

KL
ĐC44
18

6.4

Pham Mạnh Dũng

Đặc điểm cấu trúc địa chất vùng ĐẬp Hòa Bình và sự biến động của các quá trình địa chất liên quan

TS Chu Văn Ngợi

2003

19

KL
ĐC44
19

6.4

Nguyễn Thị Trầm

Nghiên cứu cấu trúc- kiến tạo và tiềm năng dầu khí tầng oligoxen mở Bạch Hổ

PGS.TSKH. Phan Văn Quýnh; THS. Nguyễn Văn Đài; KS. Nguyễn Đức Hòa

2003

20

KL
ĐC44
20

6.4

Nguyễn Văn Minh

Đặc điểm cấu trúc uốn nếp trầm tích Palaozoi Hạ Trung ở khu vực Mường Xen và ý nghĩa của nó

TS. Nguyễn Văn Vượng

2003

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      05
Hôm nay :      26
Hôm qua :      106
Tổng:      319283