Đề cương môn học: Khóa luận Tốt nghiệp
9 10 1399

Đề cương môn học: Khóa luận Tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp là môn học được thực hiện bởi chính sinh viên dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên trong một đề tài nghiên cứu nhất định. Sinh viên có thể là người đưa ra và thực hiện ý tưởng hoặc thực hiện việc nghiên cứu triển khai ý tưởng khoa học của người hướng dẫn. Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện trong năm cuối hoặc có thể bắt đầu sớm hơn. Khóa luận tốt nghiệp được viết theo mẫu quy định chung và sinh viên phải bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp cấp Khoa.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

1.        Mã môn học: GLO4056

2.        Số tín chỉ: 10

3.        Môn học tiên quyết:

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình .

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ):

6.1. Kiến thức:

Thực hiện và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, gồm các nội dung sau:

-          Có khả năng nhận ra vấn đề cần nghiên cứu và hình thành giả thuyết khoa học thuộc lĩnh vực địa chất học và các ngành khoa học có liên quan..

-          Có kỹ năng áp dụng các phương pháp của địa chất học và sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ nghiên cứu để khảo sát thực địa.

-          Có kỹ năng thu thập và xử lý số liệu tuân thủ các nguyên tắc thống kê.

-          Có kỹ năng trình bày, thảo luận các kết quả (số liệu) nghiên cứu bằng cách thức phù hợp, ví dụ: bằng lời (nói), bằng văn bản (viết), bằng sử dụng bảng, biều, hình ảnh, đồ thị, hình vẽ, v.v....

-          Có kỹ năng diễn giải kết quả nghiên cứu (thí nghiệm, khảo sát), đưa ra kết luận hoặc hình thành giả thiết mới.

6.2. Kỹ năng

-          Có niềm đam mê khoa học Trái đất; rèn luyện tính sáng tạo, bền bỉ, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, khách quan, làm việc theo kế hoạch trong công tác nghiên cứu khoa học.

-          Hình thành năng lực thuyết trình trước đám đông về các dự án khoa học, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

7.        Chuẩn đầu ra

- Kiến thức: có kiến thức tổng hợp về một lĩnh vực chuyên sâu trong địa chất

- Kỹ năng: có khả năng thực hiện một nghiên cứu độc lập

- Thái độ: cần cù, nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Đánh giá bằng việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trước Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp.

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

10.   Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

Khóa luận tốt nghiệp là môn học được thực hiện bởi chính sinh viên dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên trong một đề tài nghiên cứu nhất định. Sinh viên có thể là người đưa ra và thực hiện ý tưởng hoặc thực hiện việc nghiên cứu triển khai ý tưởng khoa học của người hướng dẫn. Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện trong năm cuối hoặc có thể bắt đầu sớm hơn. Khóa luận tốt nghiệp được viết theo mẫu quy định chung và sinh viên phải bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp cấp Khoa.

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Theo quy định chung của toàn trường. Nội dung chính của khóa luận trình bày theo các chương mục sau:

Chapter 1: LITERATURE REVIEWS

 

Chapter 2: MATERIALS AND EXPERIMENTAL METHODS

 

Chapter 3: RESULTS AND DISCUSSIONS

Conclusion

References

Appendices

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      41
Hôm nay :      110
Hôm qua :      72
Tổng:      317312