Đề cương môn học: Địa Chất Dầu Khí
9 10 1393

Đề cương môn học: Địa Chất Dầu Khí

Địa chất dầu khí đề cập đến những ứng dụng của địa chất học trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác hydrocacbon, gồm Đá mẹ hay đá sinh dầu; Bể chứa; Tầng chắn; Các loại bẫy; Thời gian hình thành; Độ chín muồi; và Di trú.. Nhìn chung, tất cả các yếu tố này phải được đánh giá nhằm mục đích khai thác các giếng dầu. Việc đánh giá đá sinh dầu sử dụng các phương pháp của địa hóa học để định lượng các đá giàu chất hữu cơ tự nhiên có khả năng tạo thành các hydrocacbon, từ đó đánh giá chủng loại và số lượng hydrocacbon có thể được sinh ra. Bể chứa là các đơn vị thạch học có tính thấm và chứa nhiều lỗ rỗng hat tập hợp các đơn vị thạch học có khả năng chứa hydrocacbon. Việc phân tích các bể chứa ở mức độ đơn giản nhất đòi hỏi công tác đánh giá độ lỗ rỗng (để tính thể tích hydrocacbon hiện trường) và độ thấm (để tính xem lượng hydrocacbon có di chuyển dễ dàng ra khỏi bể chứa) của bể chứa. Một số chuyên ngành liên quan sử dụng để phân tích bể chứa là địa tầng học, trầm tích học, và kỹ thuật vĩa. Tầng chắn, là một đơn vị thạch học có độ thấm thấp có vai trò ngăn không cho hydrocacbon di chuyển ra khỏi bể chứa. Các tầng chắn phổ biến là evaporit, đá phấn và đá phiến sét. Việc phân tích các tầng chứa liên quan đến công tác đánh giá bề dày, và sự phân bố (có kéo dài va liên tục hay không), từ đó các ảnh hưởng của nó có thể được định lượng. Bẫy là một đặc điển về cấu trúc hay về địa tầng mà chắc chắn rằng có sự liền kề của bể chứa và tầng chắn nhằm giữ không cho hydrocacbon thoát ra khỏi bể chứa (theo tác dụng của lực đẩy nổi). Phân tích độ chín muồi liên quan đến việc đánh giá lịch sử chịu nhiệt của đá mẹ nhằm dự đoán số lượng và thời gian hydrocacbon sinh ra và đẩy đi. Cuối cùng, các nghiên cứu cẩn thận về di trú để đưa ra thông tin làm thế nào các hydrocacbon di chuyển từ nơi sinh dầu (đá mẹ) đến bể chứa và giúp định lượng lượng hydrocacbon có thể sinh ra của đá mẹ trong một khu vực cụ thể.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

 

1.         Mã môn học/chuyên đề: GLO 2072

2.         Số tín chỉ:3

3.        Môn học tiên quyết:

Trầm tích học

Địa chất biển

Trầm tích luận trong địa chất biển và dầu  khí

4.      Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.      Giảng viên:

GS.TS Trần Nghi, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

TS. Nguyễn Thế Hùng, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

6.      Mục tiêu môn học/chuyên đề:

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống dầu khí: các đá sinh, chứa và chắn dầu khí và các kiểu bẫy dầu khí. Quá trình phân hủy vật chất hữu cơ thành tạo hydrocarbon, di chuyển và tích tụ dầu khí. Vai trò kiến tạo đối với tiến hóa các bể trầm tích dầu khí.

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên nắm vững kỹ năng xử lý các tài liệu địa vật lý trong nghiên cứu dầu khí, ứng dụng một số phần mềm tin học trong nghiên cứu dầu khí: Mapinfo, Petrel, thành thạo trong việc soi lát mỏng thạch học. Biết cách tổng hợp, phân tích số liệu, tài liệu để đưa ra những đánh giá về triển vọng dầu khí.

- Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, ham học hỏi và tìm tòi trong học tập và nghiên cứu khoa học.

7.      Chuẩn đầu ra

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản về hệ thống dầu khí: các đá sinh, chứa và chắn dầu khí và các kiểu bẫy dầu khí. Nắm bắt được quá trình phân hủy vật chất hữu cơ thành tạo hydrocarbon, di chuyển và tích tụ dầu khí. Vai trò kiến tạo đối với tiến hóa các bể trầm tích dầu khí.

- Về kĩ năng: thực hành thành thạo phân tích lát mỏng thạch học dưới kính hiển vi phân cực, minh giải được các mặt cắt địa chấn, thành lập được bản đồ đẳng dày, đẳng sâu, đẳng thời.

- Về thái độ: Đào tạo được đội ngũ cán bộ Địa chất có thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, trung thực, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu địa chất dầu khí.

8.      Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Seminar: 20%

Kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức làm bài tập, thi tự luận: 20

Kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức thi vấn đáp hoặc thi tự luận: 60%

9.      Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)

Selly and Sonnenberg, Element of Petroleum Geology. 3rd Edition. Academic Press, 2014.

Peter K. Link, Basic Petroleum Geology, 2007.

A.I. Levorsen. Geology of Petroleum, Second Edition. The AAPG Foundation, 2001.

Nguyễn Hiệp và nnk., Địa chất và tài nguyên dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2008.

Nguyễn Việt Kỳ. Giáo trình "Địa chất Dầu khí". Nhà xuất bản ĐHQGTPHCM, 2002.

10.Tóm tắt nội dung môn học:

Địa chất dầu khí đề cập đến những ứng dụng của địa chất học trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác hydrocacbon, gồm Đá mẹ hay đá sinh dầu; Bể chứa; Tầng chắn; Các loại bẫy; Thời gian hình thành; Độ chín muồi; và Di trú.. Nhìn chung, tất cả các yếu tố này phải được đánh giá nhằm mục đích khai thác các giếng dầu. Việc đánh giá đá sinh dầu sử dụng các phương pháp của địa hóa học để định lượng các đá giàu chất hữu cơ tự nhiên có khả năng tạo thành các hydrocacbon, từ đó đánh giá chủng loại và số lượng hydrocacbon có thể được sinh ra. Bể chứa là các đơn vị thạch học có tính thấm và chứa nhiều lỗ rỗng hat tập hợp các đơn vị thạch học có khả năng chứa hydrocacbon. Việc phân tích các bể chứa ở mức độ đơn giản nhất đòi hỏi công tác đánh giá độ lỗ rỗng (để tính thể tích hydrocacbon hiện trường) và độ thấm (để tính xem lượng hydrocacbon có di chuyển dễ dàng ra khỏi bể chứa) của bể chứa. Một số chuyên ngành liên quan sử dụng để phân tích bể chứa là địa tầng học, trầm tích học, và kỹ thuật vĩa. Tầng chắn, là một đơn vị thạch học có độ thấm thấp có vai trò ngăn không cho hydrocacbon di chuyển ra khỏi bể chứa. Các tầng chắn phổ biến là evaporit, đá phấn và đá phiến sét. Việc phân tích các tầng chứa liên quan đến công tác đánh giá bề dày, và sự phân bố (có kéo dài va liên tục hay không), từ đó các ảnh hưởng của nó có thể được định lượng. Bẫy là một đặc điển về cấu trúc hay về địa tầng mà chắc chắn rằng có sự liền kề của bể chứa và tầng chắn nhằm giữ không cho hydrocacbon thoát ra khỏi bể chứa (theo tác dụng của lực đẩy nổi). Phân tích độ chín muồi liên quan đến việc đánh giá lịch sử chịu nhiệt của đá mẹ nhằm dự đoán số lượng và thời gian hydrocacbon sinh ra và đẩy đi. Cuối cùng, các nghiên cứu cẩn thận về di trú để đưa ra thông tin làm thế nào các hydrocacbon di chuyển từ nơi sinh dầu (đá mẹ) đến bể chứa và giúp định lượng lượng hydrocacbon có thể sinh ra của đá mẹ trong một khu vực cụ thể.

11.Nội dung chi tiết môn học

Nội dung cơ bản môn địa chất dầu khí:

1/ Thành phần hóa học của hydrocarbon

2/  kiến tạo các bể dầu khí- bể thứ cấp , lịch sử hình thành và biến dạng

3/  Đặc điểm các đá sinh- chứa và chắn dầu khí

4/  Quá trình phân hủy vật chất hữu cơ

5/  Tướng đá – cổ địa lý, địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

6/ Quá trình di chuyển và tích tụ dầu khí

7/ Bẫy dầu khí- phân loại và đánh giá triển vọng dầu khí

8/ Các phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp phục hồi bể trầm tích thứ cấp

Các phương pháp minh giải địa chấn và carota

Phương pháp phân tích tướng

Phướng pháp xây dựng bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí

12.     Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề:

Chương 1:  Thành phần hóa học của hydrocarbon

Chương 2:  kiến tạo các bể dầu khí- bể thứ cấp, lịch sử hình thành và biến dạng

Chương 3:  Đặc điểm các đá sinh- chứa và chắn dầu khí

Chương 4:  Quá trình phân hủy vật chất hữu cơ

Chương 5:  Tướng đá - cổ địa lý, địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

Chương 6: Quá trình di chuyển và tích tụ dầu khí

Chương 7: Bẫy dầu khí- phân loại và đánh giá triển vọng dầu khí

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      17
Hôm nay :      36
Hôm qua :      91
Tổng:      339932

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html