Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Đề cương môn họcTrầm tích và địa tầng
9 10 1180

Đề cương môn họcTrầm tích và địa tầng

Nội dung môn học bao gồm 5 phần: 1/ Quá trình thành tạo vật liệu trầm tích: phong hóa vật lý, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học và sự phá hủy đá gốc do hoạt động kiến tạo 2/ Quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng trầm tích ở các môi trường lục địa, chuyển tiếp và biển 3/ Quá trình thành đá, hậu sinh và biến sinh 4/ Kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích 5/ Mô tả các nhóm đá cơ bản: cát và cát kết, đá sét, đá hóa học và sinh hóa

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA TẦNG

 

1.        Mã môn học/chuyên đề:  GLO2065

2.        Số tín chỉ:05

3.        Môn học tiên quyết: Quang học tinh thể và Khoáng vật học

4.        Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

GS.TS Trần Nghi, Khoa Địa chất.

ThS. Trần Thị Thanh Nhàn, Khoa Địa chất.

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ):

-         Cung cấp những lý luận hiện đại về trầm tích luận và thạch học đá trầm tích

-         Những khái niệm cơ bản về địa tầng phân tập và tiến hóa trầm tích trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo có minh họa các số liệu ở Việt Nam

7.        Chuẩn đầu ra

-         Hiểu các quá trình thành tạo, vận chuyển, phân dị, lắng đọng và biến đổi của trầm tích và đá trầm tích.

-         Biết cách mô tả kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích. Biết cách phân tích độ hạt, tính toán các tham số trầm tích của trầm tích bở rời và đá gắn kết.

-         Nhận biết và biết cách phân loại các nhóm đá trầm tích bằng mắt thường, trên kính hiển vi phân cực cả trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa.

-         Biết cách luận giải các quá trình biến đổi của đá dựa trên các đặc trưng tham số thạch học, trầm tích, luận giải môi trường hình thành trầm tích.

-         Hiểu khái niệm địa tầng phân tập và có thể áp dụng để phân tích trong địa chất và địa chất dầu khí.

-         Có khả năng làm việc nhóm, khả năng suy luận và so sánh mọi đặc trưng của nhóm đá trầm tích với các nhóm đá còn lại.

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Seminar: 20%

Kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức làm bài tập, thi tự luận: 20%

Kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức thi vấn đáp hoặc thi tự luận: 60%

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

S. Boggs, Jr. 2009, Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University Press

JohnS. Bridge and Robert V. Demicco, 2008. Earth surface processes, landforms and sediment deposits. Cambridge University press.

10.   Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung môn học bao gồm 5 phần:

1/ Quá trình thành tạo vật liệu trầm tích: phong hóa vật lý, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học và sự phá hủy đá gốc do hoạt động kiến tạo

2/  Quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng trầm tích ở các môi trường lục địa, chuyển tiếp và biển

3/  Quá trình thành đá, hậu sinh và biến sinh

4/  Kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích

5/ Mô tả các nhóm đá cơ bản: cát và cát kết, đá sét, đá hóa học và sinh hóa

6/ Phân tích tướng, địa tầng phân tập và tiến hóa trầm tích

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1: Những nguyên lý cơ bản về thạch học đá trầm tích

12.   Định nghĩa

1.1.           Lịch sử phát triển của khoa học về trầm tích

1.2.           Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của trầm tích học

1.3.           Sự phân bố các trầm tích và đá trầm tích

1.4.           Vai trò của trầm tích học và đá trầm tích đối với nền kinh tế

1.5.           Tổng quan hệ nghiên cứu đá trầm tích

1.6.           Mối quan hệ giữa thạch học đá trầm tích và các môn học khác

Chương 2: Quá trình thành tạo vật liệu trầm tích

2.1. Quá trình thành tạo do phá hủy kiến tạo

2.2. Quá trình phong hóa

Chương 3: Quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng trầm tích

3.1. Quá trình vận chuyển và lắng đọng vật liệu vụn và sét

3.2. Sự di chuyển và lắng đọng dung dịch keo

3.3.  Sự phân dị và lắng đọng các trầm tích từ dung dịch thật

3.4. Tác dụng phân dị trầm tích

Chương 4: Quá trình thành đá và biến đổi đá trầm tích

4.1. Khái niệm

4.2. Quá trình thành đá

4.3. Các giai đoạn biến đổi đá trầm tích

Chương 5: Kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích

5.1. Khái quát

5.2. Kiến trúc

5.3. Cấu tạo

5.4. ý nghĩa nghiên cứu kiến trúc, cấu tạo của đá trầm tích

Chương 6: Thành phần và phân loại đá trầm tích

6.1. Thành phần khoáng vật

6.2. Di tích hữu cơ

6.3. Thành phần hóa học

6.4. Phân loại đá trầm tích

6.5. Mô tả các loại đá trầm tích: đá trầm tích phun trào và đá vụn cơ học; Đá sét; Đá cacbonat; Đá trầm tích silit; Đá trầm tích sinh hóa khác; đá sinh vật cháy;

Chương 7: Phân tích tướng, địa tầng phân tập và tiến hóa trầm tích

7.1. Học thuyết về tướng đá

7.2. Khái niệm về cổ địa lý

7.3. Các kiểu tướng và môi trường trầm tích tiêu biểu

7.4. Địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

7.5. Tiến hóa các thành tạo trầm tích trong vỏ Trái đất

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      09
Hôm nay :      172
Hôm qua :      84
Tổng:      326246