Đề cương môn học: Địa mạo
9 10 3111

Đề cương môn học: Địa mạo

Khái niệm cơ bản về địa mạo học và địa chất Đệ tứ. Địa mạo học là một khoa học nghiên cứu đặc điểm địa hình bề mặt của Trái đất, tuổi và nguyên nhân biến đổi địa hình theo thời gian địa chất.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA MẠO

1.        Mã môn học: GLO2069

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Môn học tiên quyết: Không

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

- Nguyễn Văn Vượng, PGS. TS, Khoa Địa chất Trường ĐHKHTN

- Đặng Văn Bào, PGS. TS, Khoa Địa lý Trường ĐHKHTN

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ):

-       Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về địa mạo học

-       Kỹ năng: Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa lịch sử tiến hóa địa hình và các quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh

-       Thái độ: chăm chỉ, nghiêm túc, kỷ luật

7.        Chuẩn đầu ra

7.1. Kiến thức

Hiểu và nhớ được các khái niệm cơ bản của địa mạo học;

-         Hiểu được các nguyên tắc cơ bản trong phân loại địa hình, vận dụng được để phân loại địa hình của lãnh thổ Việt Nam;

-         Nhớ được các giả thuyết về nguồn gốc lục địa và đại dương;

-         Hiểu và nhớ được các nhân tố thành tạo địa hình, vận dụng được để hiểu được nguồn gốc của một số bề mặt địa hình lớn của lãnh thổ như đồng bằng, đồi, núi;

-         Hiểu và nhớ được các nhóm khoáng vật, các loại đá chính, quá trình phong hóa và vỏ phong hóa; đặc điểm cấu trúc - kiến tạo của vỏ Trái đất, các hoạt động kiến tạo - tân kiến tạo và mối liên quan của chúng với địa hình bề mặt Trái Đất;

-         Hiểu và nhớ được các quá trình địa mạo cơ bản như: quá trình bóc mòn, hoạt động của dòng chảy, quá trình karst, hoạt động của biển, hoạt động của gió; hoạt động của núi lửa,… và địa hình do chúng tạo thành;

-         Hiểu và nhớ được quá trình hình thành và đặc điểm địa mạo cơ bản của các khu vực địa hình chính như: địa hình miền núi, địa hình miền đồng bằng, địa hình bờ và đáy biển;

-         Hiểu được các loại bản đồ địa mạo, phân biệt được các bản đồ địa mạo chung theo kiểu tổng hợp (nguồn gốc hình thái, kiến trúc hình thái) và kiểu phân tích (nguồn gốc - lịch sử, các bề bề đồng nhất về nguồn gốc);

-         Bước đầu vận dụng được các nguyên lý của địa mạo học để luận giải về sự phân hóa lãnh thổ và một số dạng tai biến thiên nhiên phổ biến ở Việt Nam.

7.2. Kỹ năng

-         Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;

-         Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

-         Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

-         Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

-         Rèn luyện tính kiên trì trong công việc;

-         Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.

-         Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về địa mạo học để xác định được vai trò của địa hình trong sự phân hóa lãnh thổ, theo chiều đứng (quy luật phân hóa theo đai cao) và theo chiều ngang;

-         Bước đầu vận dụng kiến thức địa mạo để nhận dạng những tài nguyên địa hình độc đáo của lãnh thổ và định hướng sử dụng, bảo tồn;

-         Bước đầu ứng dụng kiến thức địa mạo để nhận dạng các tai biến thiên nhiên thường phát triển ở Việt Nam (qua phương tiện thông tin đại chúng, thực tập, thực tế), giải thích nguyên nhân và có ý thức đưa ra các giải pháp phòng tránh. 

7.3. Thái độ

-         Nhận thức rõ vị trí của địa mạo học trong các môn  học khác thuộc khối Khoa học Trái đất và Môi trường và vai trò của địa mạo học trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

-         Nhận thức được vai trò của nghiên cứu địa mạo liên quan tới tính phân hóa lãnh thổ, tài nguyên địa hình và tai biến thiên nhiên phục vụ quy hoạch và quản lý lãnh thổ;

-         Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các vấn đề cụ thể về môi trường và tai biến thiên nhiên;

-         Có ý thức phát huy các nghiên cứu cơ bản và tuyên truyền, phổ biến cho xã hội hiểu được vai trò của địa mạo trong giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường.

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Tinh thần, thái độ: 20%

Kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức làm bài tập, thi tự luận: 20%

Kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức thi vấn đáp hoặc thi tự luận: 60%

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

JohnS. Bridge and Robert V. Demicco, 2008. Earth surface processes, landforms and sediment deposits. Cambridge University press

Đào Đình Bắc, 2004. Địa mạo đại cương. NXB ĐHQGHN, 2004

Nguyễn Đức Khả, 2002. Cơ sở địa chất Đệ tứ trong nghiên cứu địa mạo. NXB ĐHQGHN, 2002.

10.   Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

-         Khái niệm cơ bản về địa mạo học và địa chất Đệ tứ:

-         Địa mạo học là một khoa học nghiên cứu đặc điểm địa hình bề mặt của Trái đất, tuổi và nguyên nhân biến đổi địa hình theo thời gian địa chất.

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1.       NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỊA MẠO

1.1.    Định nghĩa khoa học địa mạo

1.2.           Đối tượng nghiên cứu của địa mạo

1.3.           Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa mạo

1.4.           Ý nghĩa khoa học và thực tiễn nghiên cứu địa mạo học

Chương 2.     NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỊA HÌNH

2.1     Khái niệm về hình thái địa hình

2.2.           Khái niệm về nguồn gốc địa hình

2.3.           Khái niệm về tuổi địa hình

2.4.           Quá trình hình thành địa hình

2.4.1.     Quá trình địa chất nội sinh

2.4.2.     Quá trình địa chất ngoại sinh

Chương 3.    ĐỊA HÌNH VÀ CẢNH QUAN TRÁI ĐẤT

   3.1.  Đường cong độ cao - sâu bề mặt Trái Đất

   3.2.  Địa hình lục địa

3.2.1. Địa hình phát triển trên các miền tạo núi đá lục nguyên

3.2.2. Địa hình phát triển trên các thành tạo phun trào núi lửa

3.2.3. Địa hình phát triển trên đá vôi (karst)

3.2.4. Địa hình đồng bằng sông

3.2.5. Địa hình thềm sông

3.2.6. Địa hình các bề mặt san bằng

3.2.7. Địa hình sa mạc

3.3.     Địa hình chuyển tiếp

  3.3.1. Địa hình châu thổ bồi tụ

  3.3.2. Địa hình châu thổ phá hủy (estuary hóa)

    3.3.3. Địa hình cồn cát ven biển

    3.3.4. Địa hình đê cát ven bờ và lagun

    3.3.5. Địa hình doi cát nối đảo và vịnh nhỏ

    3.3.6. Địa hình thềm biển

  3.4. Địa hình bờ biển Việt Nam

  3.5. Địa hình đáy biển và đại dương

    3.5.1. Địa hình thềm lục địa

    3.5.2. Địa hình sườn lục địa

    3.5.3. Địa hình chân sườn lục địa

    3.5.4. Địa hình lòng chảo đại dương

    3.5.5. Địa hình sống núi trung tâm đại dương

    3.6. Địa hình đáy Biển Đông Việt Nam

Chương 4.  QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VÀ TÍCH TỤ TRẦM TÍCH  TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG KHÁC NHAU

    4.1. Quá trình thành tạo vỏ phong hóa

    4.2. Qúa trình thành tạo sườn tích (deluvi)

    4.3. Quá trình thành tạo lũ tích (proluvi)

    4.4. Quá trình tích tụ trầm tích trong các thung lũng karst

    4.5. Qúa trình thành tạo trầm tích sông (aluvi)

    4.6. Qúa trình thành tạo trầm tích châu thổ

    4.7. Quá trình thành tạo trầm tích đê cát ven bờ và lagun

    4.8. Qúa trình thành tạo trầm tích bãi triều

    4.9. Quá trình thành tạo trầm tích do gió

    4.10. Quá trình thành tạo trầm tích trên các đồng bằng triều

    4.11. Quá trình thành tạo trầm tích trên thềm lục địa

    4.12. Quá trình thành tạo trầm tích trên sườn lục địa

    4.13. Quá trình thành tạo trầm tích quat sườn turbidit

    4.14. Quá trình thành tạo trầm tích trên lòng chảo đại dương

    4.15. Quá trình thành tạo trầm tích trên các thung lũng sống núi đại dương 

  Chương 5.    BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO

    5.1. Khái niệm chung

    5.2. Hệ thống chú giải bản đồ địa mạo

    5.3. Các loại bản đồ địa mạo

    5.3.1. Bản đồ địa mạo trên lục địa

5.3.2. Bản đồ địa mạo dưới đáy biển

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      19
Hôm nay :      81
Hôm qua :      165
Tổng:      336783

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |