Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Đề cương môn học: Các phương pháp điều tra khảo sát Địa Chất
9 10 1029

Đề cương môn học: Các phương pháp điều tra khảo sát Địa Chất

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức điều tra khảo sát địa chất và khoáng sản từ bước lập đề cương đến bước tổ chức thi công thực hiện các đề án, dự án địa chất. Bao gồm các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất, điều tra tài nguyên khoáng sản, khảo sát địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

1.                  Mã học phần: .................................................................................................................

2.                  Số tín chỉ: 03

3.                  Học phần tiên quyết: Địa vật lý đại cương, Địa hóa học

4.                  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.                  Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

      - Đinh Xuân Thành, TS, Khoa Địa chất - Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN

      - Trần Thị Thanh Nhàn, TS, Khoa Địa chất - Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN

6.                  Mục tiêu của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Học viên nắm bắt được các kiến thức về các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa chất khoáng sản bao gồm: Tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất; tài nguyên khoáng sản, tổ chức điều tra địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

- Kỹ năng: Học viên nắm được kỹ năng thành lập đề cương tổ chức điều tra khảo sát địa chất.

7.                  Chuẩn đầu ra của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Nắm vững các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất; tài nguyên khoáng sản, tổ chức điều tra địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

- Kỹ năng: Thành lập được đề cương tổ chức điều tra khảo sát địa chất.

8.                  Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Tinh thần học tập: 20%

- Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20% 

- Đánh giá cuối kỳ: 60%

9.                  Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- Đào Đình Thục, Quy chế lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, 1999.

- Klaus Knödel, Environmental Geology Handbook of Field Methods and Case Studies, Springer, 2007.

10.             Tóm tắt nội dung học phần(mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức điều tra khảo sát địa chất và khoáng sản từ bước lập đề cương đến bước tổ chức thi công thực hiện các đề án, dự án địa chất. Bao gồm các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất, điều tra tài nguyên khoáng sản, khảo sát địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

11.             Nội dung chi tiết học phần(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Quy định chung về tổ chức điều tra khảo sát địa chất

1.1. Lập dự án điều tra, khảo sát địa chất

1.2. Thực hiện dự án

Chương 2. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất

2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ

2.2. Diện tích và đối tượng đo vẽ

2.3. Khảo sát các thành tạo địa chất Đệ Tứ

2.4. Khảo sát các đá phân tầng

2.5. Khảo sát các đá nội sinh

2.6. Khảo sát cấu trúc địa chất

2.7. Khảo sát vỏ phong hóa

2.8. Khảo sát địa mạo

Chương 3. Phương pháp tổ chức điều tra tài nguyên khoáng sản

3.1. Điều tra khoáng sản sơ bộ

3.2. Điều tra khoáng sản chi tiết

Chương 4. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa vật lý

4.1. Đo sâu hồi âm

4.2. Đo Sonar

4.3. Khảo sát địa chấn

4.4. Đo từ

4.5. Khảo sát trọng lực

4.6. Đo điện

4.7. Đo radar

Chương 5. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa hóa

5.1. Khảo sát thủy địa hóa

5.2. Kháo sát địa hóa trầm tích

5.3. Khảo sát địa hóa magma, biến chất

Chương 6. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa chất môi trường và tai biến địa chất

6.1. Điều tra địa chất môi trường

6.2. Điều tra địa chất tai biến

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      147
Hôm qua :      84
Tổng:      326221