Đề cương môn học: Tai Biến Thiên Nhiên
9 10 3560

Đề cương môn học: Tai Biến Thiên Nhiên

Cung cấp và trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về địa động lực (nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh), khái niệm tai biến, tai biến địa môi trường, đặc điểm, nguyên nhân phát sinh một số tai biến điển hình và biện pháp phòng tránh.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TAI BIẾN THIÊN NHIÊN

1.                        Mã môn học: GLO2037

2.                        Số tín chỉ: 03

3.                        Môn học tiên quyết: Địa chất đại cương (GLO2078)

4.                        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.                        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

PGS.TS. Đỗ Minh Đức - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH QGHN

TS. Nguyễn Tài Tuệ - Khoa Địa chất - Trường ĐH KHTN - – ĐH QGHN

6.                        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ): 

6.1 Mục tiêu kiến thức

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tai biến thiên nhiên, các thảm họa thiên nhiên và do con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, các dạng tài nguyên.

Cung cấp kiến thức về cơ chế hình thành, hậu quả, thiệt hại do các loại hình tai biến gây ra;

Cung cấp kiến thức về các hệ thống cảnh báo sớm, ứng phó với từng loại hình tai biến.

6.2 Mục tiêu kĩ năng

Hình thành kỹ năng phân tích cơ chế phát sinh, hậu quả khi tai biến xảy ra;

Trang bị cho sinh viên khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng giao tiếp trong công việc.

6.3 Mục tiêu thái độ

Trang bị cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, năng động, sáng tạo, lấy cách học chủ động thay cho cách học thụ động..

7.                        Chuẩn đầu ra

7.1 Mục tiêu kiến thức

Sinh viên sau khi kết thúc khóa học có thể nắm được những khái niệm cơ bản về tai biến thiên nhiên, phân loại tai biến theo các nguồn gốc khác nhau; các thảm họa thiên nhiên và do con người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, các dạng tài nguyên.

Sinh viên có thể hiểu được cơ chế hình thành, hậu quả, thiệt hại do các loại hình tai biến gây ra; nắm được một số hệ thống cảnh báo sớm, kỹ năng ứng phó với một số loại hình tai biến.

7.2 Mục tiêu kỹ năng

-         Có khả năng đọc, phân tích tài liệu khoa học (bài báo, nghiên cứu khoa học về tai biến);

-         Vận dụng kiến thức về tai biến để luận giải nguồn gốc, cơ chế phát sinh, hậu quả có thể phát sinh khi tai biến xảy ra;

7.3 Mục tiêu thái độ

-         Có ý thức học tập và nghiên cứu nghiêm túc;

-         Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn.

7.4 Mục tiêu khác

-         Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

-         Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

-         Rèn kỹ năng đọc hiểu bình luận các tài liệu khoa học.

-         Nâng cao kỹ năng soạn thảo, và thuyết trình.

8.                        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập:20%

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20%

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%

- Lịch thi và kiểm tra

Thi giữa kỳ: tuần thứ  9

Thi cuối kỳ: sau tuần 15

-Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

Nộp báo cáo từng bài tập đúng thời gian quy định.

Đánh giá bài tập theo yêu cầu và chấm theo thang điểm 10/10

Phần tự học sinh viên phải tổng kết tài liệu và giáo viên đánh giá.

9.                        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

-Donald Hyndman and David Hyndman. Natural hazards and Disasters, Brooks/Cole Publishing Co, 2009.

- Chu Văn Ngợi. Tai biến thiên nhiên. NXB ĐHQGHN 2014.

10.                    Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

- Cung cấp và trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về địa động lực (nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh), khái niệm tai biến, tai biến địa môi trường, đặc điểm, nguyên nhân phát sinh một số tai biến điển hình và biện pháp phòng tránh.

- Trang bị cho sinh viên hệ phương pháp nghiên cứu tai biến, ứng phó với tai biến và giảm thiểu tai biến

11.                    Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Phần I. Tai biến địa động lực

Chương 1. Tai biến động đất

1.1.           Định nghĩa động đất

1.2.           Sóng địa chấn

1.3.           Phương pháp đo rung động mặt đất

1.4.           Xác định vị trí động đất, độ lớn của động đất

1.5.           Thiệt hại do tai biến động đất

1.6.           Các trận động đất lịch sử trên thế giới

1.7.           Dự báo tai biến động đất

1.8.           Giảm thiểu thiệt hai do tai biến động đất 

Chương 2. Tai biến sóng thần 

2.1. Định nghĩa tai biến sóng thần

2.2. Nguyên nhân phát sinh sóng thần

2.3. Hậu quả do tai biến sóng thần

2.4. Một số trận sóng thần lớn trong lịch sử thế giới

2.5. Cảnh báo sóng thần

Chương 3. Tai biến núi lửa

3.1. Tai biến núi lửa

3.2. Các loại hình hoạt động núi lửa

3.2. Sản phẩm của hoạt động núi lửa

3.3. Phân bố vành đai núi lửa hoạt động trên thế giới

3.4.Thiệt hại do tai biến núi lửa

3.5.Tai biến dẫn suất có thể sinh ra do hoạt động núi lửa

3.6. Lợi ích từ hoạt động núi lửa và núi lửa

Chương 4. Tai biến trượt lở đất

4.1. Định nghĩa trượt lở đất

4.2. Loại hình và cơ chế trượt lở

4.3. Phân loại trượt lở đất

4.4. Các kiểu trượt 

4.5. Nguyên nhân phát sinh trượt lở đất

4.6. Giảm thiểu thiệt hại do tai biến trượt lở đất

4.7. Một số trận trượt lở đất trong lịch sử Thế giới và Việt Nam

Chương 5. Tai biến sụt lún

5.1. Định nghĩa tai biến sụt lún

5.2. Cơ chế phát sinh

5.3. Nguyên nhân chính gây ra tai biến sụt lún đất

5.4. Một số ví dụ về tai biến sụt lún

5.5. Giảm thiểu tai biến sụt lún

Chương 6. Tai biến lũ lụt – lũ quét – lũ bùn đá

6.1. Định nghĩa tai biến lũ lụt, lũ quét và lũ bùn đá

6.2. Nguyên nhân và cơ chế hình thành

6.3. Điểm giống và khác nhau giữa tai biến lũ quét và lũ bùn đá 

6.4. Thiệt hại do tai biến lũ lụt – lũ quét và lũ bùn đá gây ra

6.5. Các giải pháp giảm thiểu tai biến lũ lụt – lũ quét và lũ bùn đá

Phần II. Các tai biến liên quan đến hoạt động đới bờ

Chương 7. Các quá trình đới bờ

7.1. Các yếu tố động lực tại đới bờ

7.2. Các kiểu bờ biển

7.3. Các kiểu đường bờ

7.4. Tai biến xói lở bờ biển

7.5. Ví dụ về hoạt động xói lở tại một số đường bờ trên TG và tại Việt Nam

7.6. Các biện pháp bảo vệ đường bờ

7.7. Hoạt động xói lở bờ biển tại Việt Nam

7.8. Ứng phó với tai biến xói lở bờ biển

Chương 8. Nhiễm mặn

Phần III. Tai biến liên quan đến khí hậu

Chương 9. Bão nhiệt đới (bão biển)

9.1. Định nghĩa

9.2. Cơ chế hình thành bão

9.3. Các yếu tố cần thiết để phát sinh bão

9.4. Một số thang đo cấp độ bão

9.5. Thiệt hại do bão gây ra

Chương 10. Biến đổi khí hậu

10.1. Các khái niệm liên quan đến BĐKH

10.2. Kịch bản biến đổi khí hậu

10.3. Xu hướng tai biến thiên nhiên tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

10.4. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

10.5. Dự đoán về biến đổi khí hậu

10.6. Tổn thương do BĐKH và Ứng phó với BĐKH

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      20
Hôm nay :      106
Hôm qua :      165
Tổng:      336808

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |