Đề cương môn học: Cơ sở Viễn Thám - GIS
9 10 3803

Đề cương môn học: Cơ sở Viễn Thám - GIS

Học phần bao gồm 2 phần chính: phần 1 là những kiến thức cơ bản của công nghệ viễn thám như cơ sở vật lý, các đặc điểm cơ bản của một số vệ tinh quan trắc Trái Đất, quy trình thu thập và xử lý ảnh vệ tinh, viễn thám nhiệt, ứng dụng của công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên, nghiên cứu địa chất, môi trường và tai biến thiên nhiên; phần 2 là cơ sở lý thuyết và thực hành về hệ thông tin địa lý, các phần mềm GIS chuyên dùng, các phương pháp phân tích không gian cơ bản trong GIS, cách sắp xếp và trình bày bản đồ chuyên đề trong GIS.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CƠ SỞ VIỄN THÁM VÀ GIS

 

1.                  Mã học phần:GEO2059

2.                  Số tín chỉ:3

-Lý thuyết: 3 (15 tiết)

- Thực hành: 2 (25 tiết)

- Thực hành: 2 (05 tiết)

3.                  Học phần tiên quyết: Khoa học Trái Đất và sự sống (GLO1050)

4.                  Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

5.                  Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

Nguyễn Thị Thu Hà, Tiến sĩ, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6.                  Mục tiêu của học phần (kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: nội dung học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý nhằm giúp người học khai thác được tối đa các dữ liệu địa không gian hiện có phục vụ cho các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của Khoa học Trái Đất, đặc biệt là các kiến thức theo hướng Địa chất, Địa kỹ thuật môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Kỹ năng: cung cấp cho người học các kỹ năng trong tìm kiếm, khai thác các thông tin địa không gian hiện có, xử lý ảnh vệ tinh, trình bày bản đồ chuyên đề cơ bản.

- Thái độ: nâng cao ý thức học tập cho người học thông qua các bài kiểm tra trên lớp, làm việc trong phòng máy và các bài tập về nhà.

7.                  Chuẩn đầu ra của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, người học phải nắm được các kiến thức cơ bản của công nghệ viễn thám, các thành phần và hoạt động của hệ thông tin địa lý (GIS), tiếp cận, thu thập và xử lý các ảnh vệ tinh miễn phí, ứng dụng thông tin địa không gian trong một số chủ đề nghiên cứu cơ bản và trình bày kết quả dưới dạng các bản đồ chuyên đề.

- Kỹ năng: kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng làm việc với các phần mềm đồ họa, kỹ năng trình bày các bản đồ chuyên đề, kỹ năng làm việc theo nhóm sẽ được nâng cao thông qua các bài tập của học phần.

- Thái độ: có tính kỷ luật trong khi làm việc trong phòng thí nghiệm, có lòng yêu nghề và đam mê với các kỹ thuật hiện đại, yêu thích khám phá không gian.

8.                  Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

Học phần được đánh giá thông qua:

- Kiểm tra cuối kỳ: 60%  (6/10 điểm)

- Các bài tập và bài thực hành: 40% (4/10 điểm)

Sinh viên đạt yêu cầu là sinh viên đạt tối thiểu 5,0 điểm tổng kết học phần.

9.                  Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

1)     S. Kumar, Basics of Remote Sensing and GIS, Laxmi Publications, 2005 (tiếng Anh), 140 trang.

2)     Basudeb Bhatta, Remote Sensing and GIS, Oxford University Press, 2008 (tiếng Anh), 685 trang.

3)     Campbell, James B, Introduction to Remote Sensing, 5th edition, The Guilford Press, 2011.

4)     Nguyễn Ngọc Thạch, Cơ sở viễn thám, NXB ĐHQGHN, 2005.

5)     Phạm Hữu Đức, Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS, NXB Xây dựng, 2006, 178 trang.

10.             Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Học phần bao gồm 2 phần chính: phần 1 là  những kiến thức cơ bản của công nghệ viễn thám như cơ sở vật lý, các đặc điểm cơ bản của một số vệ tinh quan trắc Trái Đất, quy trình thu thập và xử lý ảnh vệ tinh, viễn thám nhiệt, ứng dụng của công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên, nghiên cứu địa chất, môi trường và tai biến thiên nhiên; phần 2 là cơ sở lý thuyết và thực hành về hệ thông tin địa lý, các phần mềm GIS chuyên dùng, các phương pháp phân tích không gian cơ bản trong GIS, cách sắp xếp và trình bày bản đồ chuyên đề trong GIS.

11.             Nội dung chi tiết học phần (trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

A – LÝ THUYẾT

Phần 1: Viễn thám

Chương 1: Giới thiệu về viễn thám

1.1. Khái niệm

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công nghệ viễn thám

1.3. Cơ sở vật lý của viễn thám

1.4. Sự ảnh hưởng của bầu khí quyển đến dữ liệu viễn thám

1.5. Phân loại viễn thám

Chương 2: Các vệ tinh quan trắc Trái Đất

2.1. Đặc điểm của một số vệ tinh phổ biến trong quan trắc Trái Đất

2.2. Dữ liệu ảnh vệ tinh và các thông số cơ bản

Chương 3: Quy trình và phương pháp xử lý ảnh vệ tinh

3.1. Các chú ý trong thu thập ảnh

3.2. Khai báo dữ liệu và trình bày dữ liệu

3.3. Hiệu chỉnh dữ liệu ảnh vệ tinh

3.4. Phân loại ảnh

3.5. Chiết tách dữ liệu

3.6. Trình bày và hiển thị kết quả

3.7. Các phần mềm phân tích ảnh phổ biến

Chương 4: Ứng dụng cơ bản của viễn thám

4.1. Trong quan trắc tài nguyên thiên nhiên

4.2. Trong nghiên cứu địa chất cơ bản

4.3. Trong nghiên cứu địa chất môi trường

4.4. Trong phòng tránh và giảm thiểu thiên tai

Chương 5: Viễn thám nhiệt và ứng dụng

5.1. Cơ sở của viễn thám nhiệt

5.2. Các vệ tinh sử dụng viễn thám nhiệt

5.3. Các ứng dụng cơ bản của viễn thám nhiệt

Phần 2: Hệ thông tin địa lý – GIS

Chương 6: Giới thiệu về GIS

6.1. Khái niệm

6.2. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm trong GIS

6.3. Mô hình dữ liệu trong GIS

6.4. GPS

Chương 7: Phân tích không gian trong GIS

7.1. Các phương pháp phân tích không gian trong GIS

7.2. Phân tích cơ sở dữ liệu dạng vector

7.3. Phân tích cơ sở dữ liệu dạng Raster

Chương 8: Trình bày bản đồ trong GIS

8.1. Các lớp thông tin và cơ sở dữ liệu

8.2. Tư duy không gian

8.3. Các hợp phần chính của bản đồ

8.4. Trình bày bản đồ chuyên đề trong GIS

B – THỰC HÀNH

Bài 1 – Thu thập và tìm hiểu dữ liệu vệ tinh

1.1. Tìm kiếm và download ảnh Landsat TM, ETM+ và OLI-TIRS

1.2. Tìm kiếm và download ảnh MODIS

1.3. Ảnh siêu phổ Hyperion

1.4. Khai thác dữ liệu ảnh Google Earth

Bài 2 – Xử lý ảnh Landsat đa phổ sử dụng ENVI 5.1

2.1. Mở ảnh ảnh và hiển thị tổ hợp màu

2.2. Cắt ảnh theo ROI và vector

2.3. Chuyển đổi dữ liệu ảnh từ DN sang TOA Reflectance

2.4. Hiệu chỉnh khí quyển

2.5. Phân loại ảnh

2.6. Thống kê dữ liệu phân loại

2.7. Trình bày kết quả phân loại

Bài 3 – Giới thiệu ArCGIS Desktop và Mapinfor

4.1. Giới thiệu giao diện 2 phần mềm các các công cụ phân tích

4.2. Chuyển đổi dữ liệu từ Mapinfor sang ArCGIS

4.3. Hiển thị Google Map trên ArCGIS

4.4. Tạo lớp dữ liệu trong ArcGIS

 

 

 

4.5. Biên tập trong ArCGIS

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      16
Hôm nay :      47
Hôm qua :      91
Tổng:      339943

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html