Đề cương môn học: Tiếng Anh cho Địa Chất
9 10 1179

Đề cương môn học: Tiếng Anh cho Địa Chất

Môn học trang bị cho sinh viên các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Địa chất và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ này: một chương trình Địa chất học điển hình, chu trình đá, kiến tạo mảng và các đứt gãy kiến tạo, động đất, núi lửa, sóng thần, khoa học đất, khoáng vật và khoáng vật học....

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TIẾNG ANH CHO ĐỊA CHẤT

1.        Mã học phần: GLO2076

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Học phần tiên quyết: FLF1107

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác): TS. Hoàng Thị Minh Thảo, Bộ môn Địa chất dầu khí, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6.        Mục tiêu của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức: trang bị cho sinh viên các từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành địa chất, và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ đó dưới dạng đọc hiểu, thoại, và viết các câu hoặc đoạn văn ngắn.

Kỹ năng: nâng cao khả năng đọc hiểu, viết, thoại, thuyết trình, viết luận bằng tiếng Anh.

Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, trung thực và nỗ lực trong học tập.

7.        Chuẩn đầu ra của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức: sinh viên tích lũy và sử dụng được các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành địa chất ở dạng nghe, nói, viết, và đọc.

Kỹ năng: sinh viên có kỹ năng đọc hiểu, viết, thoại, thuyết trình, viết luận bằng tiếng Anh.

Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, trung thực và nỗ lực trong học tập.

8.        Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20% (làm các bài tập về nhà dạng đọc hiểu, dịch Anh – Việt, dịch Việt – Anh)

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20% (thuyết trình bài học, viết báo cáo bằng tiếng Anh, bài điền từ hoặc trả lời câu hỏi đọc hiểu, nghe, nói)

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% (thi vấn đáp)

- Lịch thi và kiểm tra

Thi giữa kỳ: tuần thứ 9

Thi cuối kỳ: sau tuần 15

- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

Nộp báo tập từng bài tập đúng thời gian quy định.

Đánh giá bài tập theo yêu cầu và chấm theo thang điểm 10/10

Phần tự học sinh viên phải tổng kết tài liệu và giáo viên đánh giá.

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

Brigitte Markner-Jaeger, 2008. Technical English for Geosciences. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

10.   Tóm tắt nội dung học phần(mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Môn học trang bị cho sinh viên các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Địa chất và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ này: một chương trình Địa chất học điển hình, chu trình đá, kiến tạo mảng và các đứt gãy kiến tạo, động đất, núi lửa, sóng thần, khoa học đất, khoáng vật và khoáng vật học....

11.   Nội dung chi tiết học phần(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Giới thiệu về một khoá học địa chất điển hình

1.1. Các năm học và các môn chuyên ngành

1.2. Cơ hội nghề nghiệp

Chương 2. Chu trình đá

2.1. Đá nói lên lịch sử Trái đất

2.2. Các loại đá

Chương 3. Kiến tạo mảng và các đứt gãy

3.1. Sự phân tách các mảng đại dương

3.2. Sự va chạm của các mảng lục địa

3.3. Đứt gãy

Chương 4. Động đất

4.1. Cường độ

4.2. Sóng địa chấn

Chương 5. Núi lửa

5.1. Các dạng núi lửa

5.2. Ảnh hưởng của tai biến núi lửa

5.3. Các vùng phân bố núi lửa

5.4. Kích thước bụi núi lửa

Chương 5. Núi lửa

5.1. Các dạng núi lửa

5.2. Ảnh hưởng của tai biến núi lửa

5.3. Các vùng phân bố núi lửa

Chương 6. Sóng thần

6.1. Nguyên nhân hình thành sóng thần

6.2. Hệ thống cảnh báo sóng thần

Chương 7. Đất

7.1. Thành phần của đất

7.2. Cấu trúc đất

7.3. Trắc diện đất

Chương 8. Khoáng vật

8.1. Khái niệm về khoáng vật

8.2. Các tính chất của khoáng vật

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      31
Hôm nay :      89
Hôm qua :      39
Tổng:      332518