Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Đề cương môn học: Tiếng Anh cho Địa Chất
9 10 1108

Đề cương môn học: Tiếng Anh cho Địa Chất

Môn học trang bị cho sinh viên các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Địa chất và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ này: một chương trình Địa chất học điển hình, chu trình đá, kiến tạo mảng và các đứt gãy kiến tạo, động đất, núi lửa, sóng thần, khoa học đất, khoáng vật và khoáng vật học....

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TIẾNG ANH CHO ĐỊA CHẤT

1.        Mã học phần: GLO2076

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Học phần tiên quyết: FLF1107

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác): TS. Hoàng Thị Minh Thảo, Bộ môn Địa chất dầu khí, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6.        Mục tiêu của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức: trang bị cho sinh viên các từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành địa chất, và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ đó dưới dạng đọc hiểu, thoại, và viết các câu hoặc đoạn văn ngắn.

Kỹ năng: nâng cao khả năng đọc hiểu, viết, thoại, thuyết trình, viết luận bằng tiếng Anh.

Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, trung thực và nỗ lực trong học tập.

7.        Chuẩn đầu ra của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức: sinh viên tích lũy và sử dụng được các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành địa chất ở dạng nghe, nói, viết, và đọc.

Kỹ năng: sinh viên có kỹ năng đọc hiểu, viết, thoại, thuyết trình, viết luận bằng tiếng Anh.

Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, trung thực và nỗ lực trong học tập.

8.        Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20% (làm các bài tập về nhà dạng đọc hiểu, dịch Anh – Việt, dịch Việt – Anh)

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20% (thuyết trình bài học, viết báo cáo bằng tiếng Anh, bài điền từ hoặc trả lời câu hỏi đọc hiểu, nghe, nói)

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60% (thi vấn đáp)

- Lịch thi và kiểm tra

Thi giữa kỳ: tuần thứ 9

Thi cuối kỳ: sau tuần 15

- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

Nộp báo tập từng bài tập đúng thời gian quy định.

Đánh giá bài tập theo yêu cầu và chấm theo thang điểm 10/10

Phần tự học sinh viên phải tổng kết tài liệu và giáo viên đánh giá.

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

Brigitte Markner-Jaeger, 2008. Technical English for Geosciences. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

10.   Tóm tắt nội dung học phần(mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Môn học trang bị cho sinh viên các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Địa chất và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ này: một chương trình Địa chất học điển hình, chu trình đá, kiến tạo mảng và các đứt gãy kiến tạo, động đất, núi lửa, sóng thần, khoa học đất, khoáng vật và khoáng vật học....

11.   Nội dung chi tiết học phần(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Giới thiệu về một khoá học địa chất điển hình

1.1. Các năm học và các môn chuyên ngành

1.2. Cơ hội nghề nghiệp

Chương 2. Chu trình đá

2.1. Đá nói lên lịch sử Trái đất

2.2. Các loại đá

Chương 3. Kiến tạo mảng và các đứt gãy

3.1. Sự phân tách các mảng đại dương

3.2. Sự va chạm của các mảng lục địa

3.3. Đứt gãy

Chương 4. Động đất

4.1. Cường độ

4.2. Sóng địa chấn

Chương 5. Núi lửa

5.1. Các dạng núi lửa

5.2. Ảnh hưởng của tai biến núi lửa

5.3. Các vùng phân bố núi lửa

5.4. Kích thước bụi núi lửa

Chương 5. Núi lửa

5.1. Các dạng núi lửa

5.2. Ảnh hưởng của tai biến núi lửa

5.3. Các vùng phân bố núi lửa

Chương 6. Sóng thần

6.1. Nguyên nhân hình thành sóng thần

6.2. Hệ thống cảnh báo sóng thần

Chương 7. Đất

7.1. Thành phần của đất

7.2. Cấu trúc đất

7.3. Trắc diện đất

Chương 8. Khoáng vật

8.1. Khái niệm về khoáng vật

8.2. Các tính chất của khoáng vật

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      07
Hôm nay :      135
Hôm qua :      84
Tổng:      326209