Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Bộ môn Trầm tích và Địa chất Biển
9 10 1249

Bộ môn Trầm tích và Địa chất Biển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA CHẤT BIỂN

 

1. Lịch sử hình thành

1.1. Mục tiêu thành lập bộ môn trầm tích và địa chất biển

- Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đất nước về đào tạo cơ bản và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Trầm tích, Địa chất biển, Địa chất dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận.

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức ngành nghề của khoa Địa chất trong lĩnh vực đào tạo bậc Đại học và Sau đại học và công tác nghiên cứu khoa học.

1.2. Các chủ nhiệm bộ môn qua các thời kỳ

Bộ môn Trầm tích và Địa chất biển do GS.TS Trần Nghi sáng lập từ năm 1985

Từ năm 1985 đến năm 1996: GS.TS Trần Nghi làm chủ nhiệm bộ môn

Từ năm 1996 đến năm 2004: PGS.TS Đỗ Thị Vân Thanh làm chủ nhiệm bộ môn

Từ năm 2005 đến năm 2013: PGS.TS Đặng Mai làm chủ nhiệm bộ môn

2. Quá trình xây dựng và phát triển

- Tuy bộ môn trong quá trình xây dựng và phát triển nhân lực có trình độ cao tương đối mỏng song đã hoạt động hết sức có hiệu quả, đã nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đào tạo đặc biệt là đào tạo sau đại học và sự nghiệp nghiên cứu khoa học về Địa chất biển và Dầu khí

2.1. Các lĩnh vực đào tạo

Bậc đại học

-   Thạch học đá trầm tích

-   Trầm tích học và Địa tầng (Sedimentolory and Stratigraphy)

-   Địa mạo và Địa chất Đệ tứ

-   Địa hóa trầm tích và địa hóa vỏ phong hóa

-   Toán trong địa chất

-   Địa chất Biển

Bậc sau đại học

· Trầm tích luận trong các bể trầm tích KZ thềm lục địa Việt Nam

· Địa tầng phân tập trầm tích Jura –Kreta và các bể Kz chứa dầu khí thềm lục địa Việt Nam.

·  Hướng dẫn bảo vệ thành công trên 30 luận văn thạc sỹ khoa học

· Hướng dẫn 24 luận án TS, trong đó đã bảo vệ thành công 17 luận án TS.

2.2. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học từ năm 1985 đến nay

- Từ năm 1985 đến nay các cán bộ trong bộ môn đã chủ trì và tham gia trên 10 đề tài cấp nhà nước, cấp ngành, cấp bộ và nhiều đề tài hợp tác với nước ngoài về các lĩnh vực sau đây:

· Trầm tích và địa tầng Đệ tứ phần đất liền và thềm lục địa Việt Nam

· Phân tích bể trầm tích Kz trên thềm lục địa Việt Nam

· Tiến hóa trầm tích trong mối qua hệ với hoạt động kiến tạo

·  Nghiên cứu địa tầng phân tập, tướng đá cổ địa lý và hệ thống dầu khí

- Nghiên cứu cơ chế kiến tạo địa động lực và đánh giá triển vọng dầu khí các bể vùng nước sâu thềm lục địa Việt Nam.

- Các thành viên trong bộ môn:

1. GS. TS. Trần Nghi

2. TS. Đinh Xuân Thành

3. TS. Trần Thị Thanh Nhàn

4. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

5. KS. Nguyễn Văn Tâm

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Thống kê truy cập
Đang xem:      05
Hôm nay :      102
Hôm qua :      84
Tổng:      326176