Invitation “International conference on Engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure”
9 10 383

Invitation “International conference on Engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure”

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n “ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ SỞ HẠ TẦNG”

\r\n

\r\n                  ..............................................................................................................................

\r\n

\r\n Thời gian: Ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2015

\r\n

\r\n Các chủ đề khoa học của Hội thảo :

\r\n

\r\n ·          Nộp tóm tắt: 30/6/2015

\r\n ·          Nộp toàn văn: 16/10/2015

\r\n TS. Dương Thị Toan,

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      02
Hôm nay :      122
Hôm qua :      39
Tổng:      332551