Thời khóa biểu ngành Địa Chất Quốc Tế học kỳ II năm học 2014-2015
Thời khoá biểu ngành đào tạo Địa chất Quốc tế các khoá K56 đến K59, năm học 2014 - 2015 được thể hiện trên file Excel đính kèm. Click vào đường dẫn để xem chi tiết.
Thống kê truy cập
Đang xem:      36
Hôm nay :      74
Hôm qua :      72
Tổng:      317276