Đề cương môn học: Cơ sở Viễn Thám - GIS
Học phần bao gồm 2 phần chính: phần 1 là những kiến thức cơ bản của công nghệ viễn thám như cơ sở vật lý, các đặc điểm cơ bản của một số vệ tinh quan trắc Trái Đất, quy trình thu thập và xử lý ảnh vệ tinh, viễn thám nhiệt, ứng dụng của công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên, nghiên cứu địa chất, môi trường và tai biến thiên nhiên; phần 2 là cơ sở lý thuyết và thực hành về hệ thông tin địa lý, các phần mềm GIS chuyên dùng, các phương pháp phân tích không gian cơ bản trong GIS, cách sắp xếp và trình bày bản đồ chuyên đề trong GIS.
Đề cương môn học: Địa Chất Đại Cương
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Khoa học Địa chất bao gồm vị trí của Trái Đất trong vũ trụ, thành phần vật chất của Trái Đất (tinh thể, khoáng vật tạo đá và tạo quặng, các loại đá chủ yếu cấu thành vỏ Trái đất), các quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh và những kiến thức đại cương về địa tầng, địa chất cấu tạo, kiến tạo.
Đề cương môn học: Tiếng Anh cho Địa Chất
Môn học trang bị cho sinh viên các từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Địa chất và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ này: một chương trình Địa chất học điển hình, chu trình đá, kiến tạo mảng và các đứt gãy kiến tạo, động đất, núi lửa, sóng thần, khoa học đất, khoáng vật và khoáng vật học....
Đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa kỹ thuật - Địa môi trường)
Đào tạo cử nhân Kỹ thuật địa chất có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức và kỹ năng cơ bản; trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp khảo sát thực địa trong lĩnh vực địa chất; Có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý tại các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý hoặc đủ kiến thức để tiếp tục đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.
Trang 4/4
1 ...
4
Thống kê truy cập
Đang xem:      29
Hôm nay :      48
Hôm qua :      72
Tổng:      317250