Đề cương môn học: Các phương pháp nghiên cứu trong phòng Thí nghiệm
Môn học cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành thực tế trong phòng thí nghiệm các phương pháp phân tích vật liệu địa chất như phương pháp nhiễu xạ tia Roentgen, phương pháp huỳnh quang tia Roentgen, phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. Với mỗi phương pháp, kiến thức được trang bị bao gồm nguyên lý của phương pháp, ưu – nhược điểm của phương pháp, phạm vi và đối tượng áp dụng, quy trình và các bước thực hành phân tích, và cuối cùng là xử lý kết quả phân tích thu được.
Đề cương môn học: Vật liệu Trái Đất và Môi Trường
Học phần gồm các kiến thức cơ bản về vật liệu Trái Đất và môi trường hình thành nên chúng bao gồm các khái niệm và hiểu biết cơ bản về khoáng vật, đá, đất, khoáng sản; thành phần của Trái Đất và mối liên quan với các vật liệu Trái Đất nói chung và khoáng sản nói riêng. Đặc biệt, môn học cung cấp kiến thức về các quá trình hình thành vật liệu Trái Đất và khoáng sản; các đặc điểm và môi trường hình thành nên vật chất và khoáng sản của các mỏ magma, các mỏ phong hóa và đất, các mỏ trầm tích, và các mỏ biến chất.
Đề cương môn học: Địa Chất Việt Nam
* Phân chia các thành tạo trầm tích từ cổ đến trẻ: thành phần thạch học, đặc điểm hóa thạch, đặc điểm biến dạng, biến chất, mặt cắt chuẩn. * Phân chia các phức hệ macma từ cổ đến trẻ: thành phần thạch học, đặc điểm khoáng vật, địa hoá, sinh khoáng và vị trí kiến tạo của chúng * Phân chia các phức hệ đá biến chất chính và bối cảnh phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam
Đề cương môn học: Lịch sử Trái Đất
Môn học giới thiệu các hiện tượng địa chất và các nguyên lý cơ bản nhằm giúp sinh viên hiểu rõ lịch sử phát triển chung của hành tinh Trái đất và sự sống trên đó. Các chương của giáo trình sẽ giới thiệu lần lượt những biến đổi của Trái đất để có được hình dạng như ngày nay. Giáo trình này cũng xem xét các quá trình, các phương pháp nghiên cứu lịch sử phát triển Trái đất của các nhà địa chất. Sau khi học môn học này, sinh viên sẽ thay đổi cái nhìn của bản thân đối với môi trường sống và sự sống xung quanh.
Đề cương môn học: Cổ sinh vật học đại cương
Cổ sinh vật học là khoa học nghiên cứu sự sống trên Trái đất trong quá khứ theo nghĩa rộng nhất. Nó bao gồm các hướng nghiên cứu về nguồn gốc sự sống, các cuộc tuyệt diệt hàng loạt, tiến hóa tỏa tia, bảo tồn hóa thạch, cổ sinh thái và những biến đổi lớn trong lịch sử tiến hóa của sinh giới. Cổ sinh vật học cũng cho phép hiểu rõ hơn về lịch sử phát triển của Trái đất qua ứng dụng đối sánh địa tầng, khôi phục điều kiện môi trường lắng đọng trầm tích, mồ học, cổ khí hậu và phân tích đồng vị.
Đề cương môn học: Địa hóa
Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về hóa và lý áp dụng trong nghiên cứu các quá trình địa chất. Các chủ đề bao gồm nguồn gốc, sự phân bố và hành vi của các nguyên tố hóa học; tiến hóa hóa học của trái đất; địa hóa các quá trình tự nhiên bao gồm quá trình trầm tích, magma và biến chất; địa hóa nước tự nhiên; địa hóa đồng vị, hóa tinh thể; địa hóa nguyên tố vết và địa hóa hữu cơ.
Đề cương môn học: Thực tập Địa Chất Cấu trúc và Kiến tạo
Trang bị cho sinh viên phương pháp khảo sát thực địa, lên các hành trình thực địa, định điểm và mô tả từng điểm khảo sát, liên kết các hành trình và lập nên một bản đồ địa chất. Sau đó vẽ nên một bản đồ địa chất vùng Kim Bôi và sơ đồ cấu trúc kiến tạo, các mặt cắt địa chất với các cấp và tỉ lệ khác nhau. Mỗi nhóm sinh viên viết được một báo cáo thực tập và trình bày trước hội đồng nghiệm thu thực tập của Khoa.
Đề cương môn học: Địa Chất Cấu trúc và Kiến tạo
Phần I: Địa chất cấu trúc Địa chất cấu trúc nghiên cứu sự biến dạng của các đá trong lớp vỏ trái đất ở quy mô, vị trí và thời gian khác nhau. Sự biến dạng của của vỏ trái đất đã tạo ra các dạng cấu trúc như các đới đứt gãy, nếp uốn, khe nứt... Ở phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu các phương pháp nhận dạng, mô tả, biểu diễn các dạng cấu trúc địa chất ngoài thực địa, trên bản đồ cũng như các kỹ thuật phân tích các thông số hình học không gian của cấu trúc. Phần II: Kiến tạo Kiến tạo học nghiên cứu sự vận động của hai lớp vật chất ngoài cùng của trái đất để tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế biến dạng, từ đó làm cơ sở để luận giải quá trình hình thành nên các cấu trúc lớn của trái đất. Trong phần này, sinh viên sẽ được tìm hiểu các khái niệm cơ bản, hiện đại về kiến tạo mảng, thuyết trôi dạt lục địa, cơ chế tách giãn đáy đại dương, chu kỳ kiến tạo,... và ý nghĩa của việc nghiên cứu địa chất cấu trúc và kiến tạo trong việc tìm hiểu cơ chế vận động của trái đất và các quá trình địa chất khác kể từ khi trái đất được hình thành cho đến nay.
Đề cương môn họcTrầm tích và địa tầng
Nội dung môn học bao gồm 5 phần: 1/ Quá trình thành tạo vật liệu trầm tích: phong hóa vật lý, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học và sự phá hủy đá gốc do hoạt động kiến tạo 2/ Quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng trầm tích ở các môi trường lục địa, chuyển tiếp và biển 3/ Quá trình thành đá, hậu sinh và biến sinh 4/ Kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích 5/ Mô tả các nhóm đá cơ bản: cát và cát kết, đá sét, đá hóa học và sinh hóa
Đề cương môn học: Thạch học
Thạch học trước hết là một môn khoa học tổng hợp thuộc các khoa học vềTrái đất. Nó là một môn học cơsởngành Địa kỹthuật, Địa môi trường có liên quan đến khoáng vật học, quang học tinh thể, vật lý học, hoá lý, hoá keo và nhiều môn học khác thuộc khoa học Vật liệu xây dựng và Địa chất Công trình (Sức bền vật liệu, Cơlý đá, Nền móng công trình…) Môn học sẽgiới thiệu mô tảcác loại đámagma, trầm tích và biến chất không những cảvềthành phần vật chất, kiến trúc,cấu tạo và cảdạng nằm địa chất, cũng như nguồn gốc và quá trình thành tạo, sựphân bốcủa chúng trong vỏTrái đất, ứng dụng và các tính năng địa kỹthuật của chúng với mục đích khai thác, sửdụng hợp lý tài nguyên và bảo vệmôi trường. Các bài thực hành sẽluyện tập cho sinh viên xác định các khoáng vật tạo đáchính (biến đổi thứsinh), khoáng vật phụhay gặp, kiến trúc và cấu tạo dưới kính hiển vi phân cực đểcó thểgọi đúng tên các loại đá. Thực hành làm quen với các phương pháp phân tích độhạt đơn giản cho các trầm tích bở rời.
Trang 2/4
2
Thống kê truy cập
Đang xem:      29
Hôm nay :      49
Hôm qua :      72
Tổng:      317251