Kế hoạch đào tạo học kỳ Hè 2017
Kế hoạch học kỳ phụ năm học 2016-2017 gồm 05 tuần học và 01 tuần thi.
Mẫu đơn xin giấy giới thiệu thực tập
Các bạn sinh viên hãy sử dụng "Mẫu đơn xin giấy giới thiệu thực tập" này để xin giấy giới thiệu đến các cơ quan, địa phương thực tập và xin số liệu nhé!
Đề cương môn học: Khóa luận Tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp là môn học được thực hiện bởi chính sinh viên dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên trong một đề tài nghiên cứu nhất định. Sinh viên có thể là người đưa ra và thực hiện ý tưởng hoặc thực hiện việc nghiên cứu triển khai ý tưởng khoa học của người hướng dẫn. Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện trong năm cuối hoặc có thể bắt đầu sớm hơn. Khóa luận tốt nghiệp được viết theo mẫu quy định chung và sinh viên phải bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp cấp Khoa.
Đề cương môn học: Địa Chất Dầu Khí
Địa chất dầu khí đề cập đến những ứng dụng của địa chất học trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác hydrocacbon, gồm Đá mẹ hay đá sinh dầu; Bể chứa; Tầng chắn; Các loại bẫy; Thời gian hình thành; Độ chín muồi; và Di trú.. Nhìn chung, tất cả các yếu tố này phải được đánh giá nhằm mục đích khai thác các giếng dầu. Việc đánh giá đá sinh dầu sử dụng các phương pháp của địa hóa học để định lượng các đá giàu chất hữu cơ tự nhiên có khả năng tạo thành các hydrocacbon, từ đó đánh giá chủng loại và số lượng hydrocacbon có thể được sinh ra. Bể chứa là các đơn vị thạch học có tính thấm và chứa nhiều lỗ rỗng hat tập hợp các đơn vị thạch học có khả năng chứa hydrocacbon. Việc phân tích các bể chứa ở mức độ đơn giản nhất đòi hỏi công tác đánh giá độ lỗ rỗng (để tính thể tích hydrocacbon hiện trường) và độ thấm (để tính xem lượng hydrocacbon có di chuyển dễ dàng ra khỏi bể chứa) của bể chứa. Một số chuyên ngành liên quan sử dụng để phân tích bể chứa là địa tầng học, trầm tích học, và kỹ thuật vĩa. Tầng chắn, là một đơn vị thạch học có độ thấm thấp có vai trò ngăn không cho hydrocacbon di chuyển ra khỏi bể chứa. Các tầng chắn phổ biến là evaporit, đá phấn và đá phiến sét. Việc phân tích các tầng chứa liên quan đến công tác đánh giá bề dày, và sự phân bố (có kéo dài va liên tục hay không), từ đó các ảnh hưởng của nó có thể được định lượng. Bẫy là một đặc điển về cấu trúc hay về địa tầng mà chắc chắn rằng có sự liền kề của bể chứa và tầng chắn nhằm giữ không cho hydrocacbon thoát ra khỏi bể chứa (theo tác dụng của lực đẩy nổi). Phân tích độ chín muồi liên quan đến việc đánh giá lịch sử chịu nhiệt của đá mẹ nhằm dự đoán số lượng và thời gian hydrocacbon sinh ra và đẩy đi. Cuối cùng, các nghiên cứu cẩn thận về di trú để đưa ra thông tin làm thế nào các hydrocacbon di chuyển từ nơi sinh dầu (đá mẹ) đến bể chứa và giúp định lượng lượng hydrocacbon có thể sinh ra của đá mẹ trong một khu vực cụ thể.
Đề cương môn học: Các bồn dầu khí Việt Nam
Trang bị cho sinh viên kiến thức và phương pháp nghiên cứu các bồn trầm tích Kainozoi. Các bồn trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam: Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay. Nhận thức về quy luật phát triển các bồn trầm tích Kainozoi ở ĐNÁ
Đề cương môn học: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Học phần gồm các kiến thức về khoáng sản đại cương đề cập đến các khái niệm cơ bản về khoáng sản (khoáng sản và phân loại khoáng sản, mỏ khoáng và các tiêu chuẩn giá trị của mỏ khoáng, phân loại và đặc điểm của các loại hình nguồn gốc mỏ khoáng chủ yếu) và các kiến thức về khoáng sản Việt Nam đi sâu vào các đặc điểm về loại hình nguồn gốc, quy luật phân bố, tiềm năng và vai trò của từng nhóm khoáng sản đối với nền kinh tế Việt Nam.
Đề cương môn học: Mô hình hóa hệ thống Trái Đất
Mục tiêu và nhiệm vụ của môn học mô hình hóa các hệ thống trái đất ; các kháiniệm và mối quan hệ về các hệ thống trái đất; giới thiệu về phương pháp xây dựng môhình mô phỏng các hệ thống trái đất bằng phần mềm máy tính; giới thiệu phần mềmStella và áp dụng phần mềm để xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống trái đất; giớithiệu về phương trình vi phân và một số mô đun thường được sử dụng để xây dựngcấu trúc hệ thống động lực trái đất; xây dựng mô hình mô phỏng biến đổi lượng nướctrong hồ chứa; xây dựng mô hình mô phỏng biến đổi mực nước trong một lưu vực. sông; xây dựng mô hình mô phỏng chu trình nước toàn cầu; xây dựng mô hình môphỏng chu trình carbon toàn cầu trong khoảng thời gian vài trăm năm.
Đề cương môn học: Địa Chất Môi Trường
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng và chức năng của môi trường địa chất; các nguyên lý cơ bản của địa chất môi trường; các đặc trưng cơ bản của môi trường địa chất (cấu trúc, các trường địa vật lý, thành phần vật chất, tài nguyên…); tai biến địa chất (động đất, núi lửa, trượt lở, sụt lún đất, lũ bùn đá, lũ lụt, xói mòn); môi trường địa chất và sức khỏe con người; vai trò của địa chất môi trường trong giải quyết các vấn đề nảy sinh do con người chiếm cứ, khai thác môi trường tự nhiên, trong việc phòng chống và giảm thiểu tác động của tai biến, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, sử dụng lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Trang 1/4
1
... 4
Thống kê truy cập
Đang xem:      01
Hôm nay :      114
Hôm qua :      39
Tổng:      332543