Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ - Khoa Địa chất
Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ do các cán bộ khoa Địa chất thực hiện bao gồm các chương trình hợp, dự an hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ cấp quốc gia, nhiệm vụ cấp ĐHQGHN và các đề tài nghiên cứu khoa học với địa phương.
Thống kê truy cập
Đang xem:      04
Hôm nay :      43
Hôm qua :      43
Tổng:      322903