Hợp tác phát triển trong nước và quốc tế khoa Địa chất năm 2018-2019

        Trong năm học 2018-2019, Khoa Địa chất đã đẩy mạnh các hoạt động ký kết hợp tác với các tổ chức trong nước, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi hợp tác KHCN với các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm các nguồn tuyển dụng việc làm và học bổng cho sinh viên của khoa. Khoa đã ký biên bản ghi nhớ với 02 cơ quan trong nước là Liên đoàn Địa chất Biển, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Trung tâm Địa kỹ thuật Hải Phòng và tiến hành trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều tổ chức khác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Dầu khí Việt Nam, các sở tài nguyên môi trường các tỉnh Các nội dung hợp tác nhằm tìm kiếm địa điểm tiếp nhận sinh viên của Khoa đến thực tập sản xuất, cơ hội cọ xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất thực tế.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Địa chất Biển, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Các cán bộ của Khoa Địa chất trao đổi hợp tác với Trung tâm Địa kỹ thuật Hải Phòng

        Bên cạnh các hợp tác trong nước, Khoa Địa chất Đã thực hiện trao đổi hợp tác với các đoàn công tác của các tổ chức nghiên cứu và đào tạo quốc tế gồm: Đại học Kyoto, Đại học Ehime (Nhật Bản), Đại học quốc gia Seoul, Đại học Chonnam, KIGAM  (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia, Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Dong Hwa, Các phòng thí nghiệm ứng dụng quốc gia (Đài Loan), Trung tâm đào tạo và kỹ thuật biến đổi khí hậu (Thái Lan), Viện Giám sát Trái đất (Singapor), Đại học Công nghệ Chengdu (Trung Quốc). Mục tiêu của các trao đổi hợp tác này nhằm tìm kiếm cơ hội học bổng cho sinh viên của khoa. Các tổ chức quốc tế đều nhất trí tạo cơ hội học bổng phù hợp cho sinh viên ngành ĐỊA CHẤT, KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT và  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

GS.TS. Hui-Huang Hsu (ảnh thứ 4 từ trái sang), Tham tán Khoa học công nghệ, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cùng với các cán bộ của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc sẽ đến thăm và làm việc với Khoa để thảo luận về thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu và đào tạo của Đài Loan với khoa.

Khoa Địa chất tiếp đoàn công tác của các giáo sư từ Đài Loan đến làm việc tại Khoa

Trao đổi hợp tác với các nhà khoa học của viện KIGAM Hàn Quốc

Trao đổi hợp tác với các nhà khoa học Viện Giám sát Trái đất (Singapore)

Trao đổi hợp tác với các sinh viên của Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc

KDC Media

Tin Liên Quan