Hành động vì đại dương không rác thải nhựa – Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và ngày đại dương thế giới 2022

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Theo Bộ TN&MT, chủ đề của Ngày đại dương thế giới năm nay là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm từng bước khắc phục những tồn tải, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN; Đoàn thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên – Môi trường biển khu vực phía Bắc; Báo Nam Định; Vườn quốc gia Xuân Thủy; Huyện Đoàn huyện Giao Thủy; Uỷ ban Nhân dân xã Giao Hải phối hợp cùng tổ chức các hoạt động thiết thực liên quan đến biển và đại dương với khẩu hiệu “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa” dành cho các đoàn viên thanh niên của các đơn vị, học sinh trung học ở các địa phương tham gia.

Các hoạt động được tổ chức tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vào ngày 04 tháng 06 năm 2022.

Các hoạt động chính gồm có:

– Trưng bày tranh ảnh, mô hình, poster… có chủ đề bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

– Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường và tài nguyên biển cho sinh viên, học sinh phổ thông và người dân địa phương;

– Hành động thực tế làm sạch bãi biển tại xã Giao Hải (đoạn bờ trọng điểm Xóm 8) theo chủ đề ngày đại dương thế giới 2022 “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”.

– Thực nghiệm nghiên cứu lấy mẫu rác thải nhựa và nhận thức của người dân về tình hình ô nhiễm rác thải nhựa đại dương (xác định hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa ven biển xã Giao Hải; lấy mẫu rác thải nhựa; soi kính hiển vi; phỏng vấn cộng đồng bằng bảng hỏi – các hoạt động có thể điều chỉnh tùy diễn biến thực tế).

– Thăm quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy, giới thiệu chung về đặc điểm tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm sinh thái, môi trường, các áp lực của hoạt động phát triển kinh tế – xã hội đối với công tác bảo tồn, quan sát một số hoạt động sinh kế gắn liền với các vùng đất ngập nước ven biển tại khu vực.

– Thi vẽ tranh, viết bài/ biên tập clip liên quan đến chủ đề Biển và Đại dương, tìm hiểu về ngành nghề.

– Giao lưu với đoàn thanh niên các đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, Báo Nam Định, và Trường THPT/THCS tại địa phương.

– Cấp xác nhận hoạt động xã hội của Đoàn trường cho SV.

Thông tin chi tiết liên hệ:

– Khoa Địa chất: TS. Nguyễn Văn Hướng – Phó Trưởng Khoa (0973272608); TS. Trần Đăng Quy – Phó Bí thư Chi Bộ (0967790715); Đ/c Nguyễn Thiên Phương Thảo – Bí thư Liên Chi đoàn (0969 789 828).

– Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên – Môi trường biển khu vực phía Bắc:  Đ/c Nguyễn Đức Minh Ngọc – Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn (0913540060); Đ/c Vũ Trọng Giang – Bí thư Chi đoàn (0974334422).

– Báo Nam Định: Nhà báo Viết Dư (0912485202)

– Vườn Quốc gia Xuân Thủy: Đ/c Ngô Xuân Chiều – Bí thư Chi đoàn (0916542117).

Tin Liên Quan