Tin tức mới cập nhật

Chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của các đối tác nước ngoài về chương trình trao đổi sinh viên trong năm học 2022-2023. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về các chương trình này như sau: 1. Đối tượng tham dự: là sinh viên của ĐHQGHN. 2. Thời gian tham dự: năm học 2022-2023. 3. Điều kiện tham dự chương trình: – Là sinh viên năm thứ...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Góc tuyển dụng và học bổng

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 – 2023

Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 – 2023

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào...
Đọc Thêm

Xem thêm
Học bổng tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan (NKUST)

Học bổng tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan (NKUST)

NKUST là một trường đại học nằm ở miền Nam Đài Loan. Trường...
Đọc Thêm

Xem thêm
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, CH Pháp

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại...
Đọc Thêm

Xem thêm
Chương trình học bổng K – T năm học 2021-2022

Chương trình học bổng K – T năm học 2021-2022

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K – T (gọi tắt là...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thông tin học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thông tin học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 2, năm học 2021-2022

Triển khai Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý của Quỹ Hỗ trợ...
Đọc Thêm

Xem thêm
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ...
Đọc Thêm

Xem thêm
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Hungary theo diện Hiệp định năm 2022

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Hungary theo diện Hiệp định năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng...
Đọc Thêm

Xem thêm