Tin tức mới cập nhật

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG – 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG   PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên môi trường + Tiếng Anh: Technology for Natural Resource and Environmental Monitoring Mã...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Đào tạo

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHUẨN – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHUẨN – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: ĐỊA CHẤT...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Quản lý tài nguyên...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2012

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
Công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I năm học 2020-2021 – Trường ĐHKHTN

Công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I năm học 2020-2021 – Trường ĐHKHTN

Một số công văn liên quan đến kỳ thi học kỳ I đối với sinh viên...
Đọc Thêm

Xem thêm
QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH NĂM HỌC: Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019   QUY...
Đọc Thêm

Xem thêm
NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

A. Giới thiệu Đào tạo Cử nhân địa chất những kiến thức cơ...
Đọc Thêm

Xem thêm